Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2019 17:56

TILS350 Bayes-tilastotiede 2, 5 op, syksy 2015 [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.12.15 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/183816
Alkaa - päättyy: 26.10.15 - 19.12.15
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 19.12.15 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Juha Karvanen (juha.t.karvanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Ajankohtaista:

Syksy 2. periodi.

Sisältö:

1. Johdanto 2. Hierarkkisent mallit 3. Posteriorin laskeminen I 4. Markovin ketju Monte Carlo 5. Posteriorin laskeminen II: MCMC-menetelmä 6. Esimerkkejä Bayes-analyyseista 7. BUGS 8. Mallikritiikki 9. Mallinvalinta 10. Bayesiläinen päätöksentekoteoria 11. Bayesiläinen regularisointi.

 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii rakentamaan hierarkkisia tilastollisia Bayes-malleja kompleksisille ongelmille, pystyy suoriutumaan vaativasta posteriorijakauman laskennasta, ymmärtää MCMC-menetelmän käyttöön liittyvät ongelmat, osaa vastata Bayes-mallinnuksella data-analyysiin liittyviin, kysymyksiin, saavuttaa sovellusvalmiuden, mm. BUGS-ohjelman käyttövalmiuden.

Esitiedot:

Tämä on syventävien opintojen kurssi, jossa edellytetään matemaattisen tilastotieteen perusasioiden osaamista, lineaarisen (seka)mallin sekä yleistetyn lineaarisen mallin tuntemusta, R-ohjelmointivalmiutta sekä erityisesti Bayes-tilastotiede 1 -kurssin asioiden hallintaa.

 

Opetusmuodot:

Luennot ja harjoitukset: kuusi tuntia viikossa kuuden viikon ajan.

 

Suoritustavat:

Tentti, harjoitustyö ja viikkoharjoitustehtävät. Tentissä on viisi kysymystä ja tentin maksimipistemäärä on 30.  Harjoitustyö on kaksiosainen ja siitä saa 0-5 pistettä. Viikkoharjoitustehtävistä saa 0-4 pistettä. Tenttiin osallistuminen edellyttää yhteensä vähintään 4 pistettä harjoitustyöstä ja viikkoharjoitustehtävistä. Yhteispistemäärän 4 ylittävät pisteet lasketaan hyvityspisteiksi tentissä. Näitä harjoitushyvityspisteitä voi siis saada 0-5 pistettä. Harjoitushyvitykset ovat voimassa syksyllä 2015 ja keväällä 2016 järjestettävissä tenteissä.

Kurssin työmäärä:

Luennot, harjoitustyö, harjoitustehtävät viikottain sekä tenttin valmistautuminen.

Aikataulu:

Syksy 2. periodi.

Kirjallisuus:

Gelman A, Carlin J.B., Stern H.S., Dunson, D.B., Vehtari, A. & Rubin D.B.:  Bayesian data analysis. Chapman & Hall, kolmas painos, 2013. (toinen painos käy myös)

Lunn D, Jackson C, Best N, Thomas A, & Spiegelhalter D. The BUGS Book: A Practical Introduction to Bayesian Analysis, Chapman & Hall/CRC, 2012.

Albert, J. Bayesian computation with R. Springer, 2007.

 

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 19.12.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21044ma26.10.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
2MaA 21044ke28.10.201512:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
3MaA 21046ma9.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
4MaA 21047ma16.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
5MaA 21048ma23.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
6MaA 21049ma30.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 19.12.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21044ti27.10.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
2MaA 21045ti3.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
3MaA 21046ti10.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
4MaA 21047ti17.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
5MaA 21048ti24.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
6MaA 21049ti1.12.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 35
ilm.aika: 1.8.2015 00:00 - 19.12.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21045ma2.11.201510:15-12:00KarvanenTapahtuman tiedot
2MaA 21046ke11.11.201512:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
3MaA 21047ke18.11.201512:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
4MaA 21048ke25.11.201512:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
5MaA 21049ke2.12.201512:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
6MaA 21050ke9.12.201512:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot