Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.6.2023 13:27

YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Huom! Kurssi on maksullinen avoimen yliopiston opiskelijoille.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Henna Pirskanen (hpirskan@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 292
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:

Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Jaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiaalityön keskeisistä teoriaperinteistä ja nykysuuntauksista sekä tarkastellaan sosiaalityöhön kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Jaksossa kuvataan lisäksi sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata pääpiirteissään sosiaalityön historiallisen kehityksen
 • tuntee sosiaalityön keskeisiä teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja ammatillista etiikkaa sekä tutkimuskohteita
 • osaa hahmottaa sosiaalityön suhteen muihin sosiaalitieteisiin.
Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta:

 1. luennot ovat verkkotallenteena Optimassa ja niistä tehdään luentopäiväkirja
  JA
 2. kirjallisuus, joka suoritetaan oppimistehtävällä tai tenttimällä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka postitetaan automaattisesti niille opiskelijoille, joilla ei ole aktiivista tunnusta.

Kirjallisuus:
 1. Jaakkola, J., Pulma, P. ym. (1994): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto, HUOM! VAIN Pulman, Urposen ja Satkan artikkelit eli sivut 15–70 ja 163–339.
  JA
 2. Raunio, K. (2009 tai uudempi lisäpainos): Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus. TAI Juhila, K. (2006 tai uudempi lisäpainos): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino.
Avainsanat:

sosiaalityö