Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.6.2023 12:08

YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 35
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:

Opintojakso tarjoaa johdatuksen yhteiskuntapolitiikan historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin tarkastellen yhteiskuntapolitiikan erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin. Lisäksi esitellään yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teoriaperinteitä, nykysuuntauksia sekä tärkeimpiä ajankohtaisia haasteita.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee pääpiirteissään yhteiskuntapolitiikan historiallisen kehityksen
 • osaa kuvata yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tutkimuskohteita
 • osaa hahmottaa yhteiskuntapolitiikan suhteen muihin sosiaalitieteisiin.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opiskelija suorittaa sekä luennot että kirjallisuuden.

Luennot suoritetaan Optimassa olevat tallenteet katsomalla ja kirjoittamalla niistä luentopäiväkirja ja kirjallisuus joko tenttimällä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai oppimistehtävillä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tällä opintojaksolla on käytössä Optima-verkko-oppimisympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka postitetaan automaattisesti niille opiskelijoille, joilla ei ole aktiivista tunnusta.

Kirjallisuus:
 1. Anttonen, A & Sipilä, J. 2012. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Vastapaino.
 2. Maailman tila 2013: Onko liian myöhäistä? Gaudeamus.