Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.6.2023 13:04

YFIP220 Yhteiskunta, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
Henna Pirskanen (hpirskan@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 185
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:

Opintojakson aikana perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiallisiin muutoksiin, nykypiirteisiin ja haasteisiin globaalin muutoksen, hyvinvointivaltion, kestävän kehityksen, työelämän ja teknologisen kehityksen osalta. Opintojaksolla esitellään suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä ja yhteiskunnallista muutosta myös perheen, sosiaalihuollon ja -palvelujen sekä tasa-arvon osalta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata suomalaisen yhteiskunnan historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä eritellä sen nykypiirteitä. Opiskelija tunnistaa globalisaation mukanaan tuomat haasteet kansallisvaltioille ja kansallisvaltiolähtöiselle yhteiskunta-ajattelulle.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opiskelija suorittaa sekä luennot että kirjallisuuden. Luennoista kirjoitetaan luentopäiväkirja ja kirjallisuus suoritetaan joko tenttimällä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai oppimistehtävillä. Luennot ovat tallenteina Kopassa.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 1. Karisto, Antti; Takala, Pentti & Haapola, Ilkka (2009): Matkalla nykyaikaan (s. 7-90, 125-193 ja 221-312). WSOY. TAI Saari, Juho (toim.) (2013): Suomen sillat tulevaisuuteen (s. 11-129, 209-235, 266-296 ja 324-372). Kuluttajatutkimuksen kirjoja 8. (http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5762/suomen_sillat_tulevaisuuteen_saari.pdf)
  JA
 2. yksi seuraavista vaihtoehdoista A - E:
 • A: Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo (2006): Suomalainen yhteiskunta. Sanoma Pro Oy.
 • B: Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) (2013): Muuttajat (sivut 13-203 ja 220-244). Gaudeamus.
 • C: Sitra, selvityksiä 74: Miten suomi selviää yli 4 astetta lämpimässä maailmassa? JA Helne, Tuula & Silvasti, Tiina (toim.) (2012): Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin poluilla (sivut: 10–23, 30–63, 104–112, 150–219 ja 286–293). Kelan tutkimusosasto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37654/YhteyksienKirja.pdf?sequence=1
 • D: Erola, Jani (toim.) (2010): Luokaton Suomi (s. 5-181). Gaudeamus.
 • E: Julkunen, Raija (2008): Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. THL.