Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.6.2023 13:18

YFIP240 Poliittiset instituutiot, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Projektipäällikkö Anu Kettunen (anu.e.kettunen@outlook.com)
Petri Kuhmonen (pkuhmone@gmail.com)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 167
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:

Opintojakson aikana perehdytään monitasoisten poliittisten instituutioiden toimintaan ja niiden muutoksiin sekä kansalaisten poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen näissä instituutioissa.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija hallitsee Suomen ja Euroopan unionin poliittisten järjestelmien keskeiset piirteet ja kansalaisten mahdollisuudet toimia järjestelmissä.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Luennot (verkkotallenteina Kopassa) ja kirjallisuus suoritetaan joko
1. tenttimällä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä
TAI
2. oppimistehtävillä, joita otetaan arvioitavaksi Kopasta 30.9. ja 30.11.2015 sekä 31.1., 31.3., 31.5. ja 31.7.2016.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

 

Kirjallisuus:

1. Suomen perustuslaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731).

2. Mykkänen, Juri & Paakkunainen, Kari (toim.). 2014. "Johdatus Euroopan unionin politiikkaan" ( http://bib.fi/SHlQwg)

3. Paakkunainen, Kari & Ahonen, Pertti (toim.). 2012. "Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia" (http://bib.fi/ykBDNQ)