Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:00

TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, 5 op, Käyttäjälähtöisen sovellussuunnittelun perusteet [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.1.16 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://kurssit.it.jyu.fi/TJTA104/
Alkaa - päättyy: 11.1.16 - 11.3.16
Ilmoittautumisaika: 15.5.15 klo 0:00 - 19.1.16 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 11.3.2016 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Piia Perälä (piia.m.h.perala@student.jyu.fi)
Johanna Silvennoinen (johanna.silvennoinen@jyu.fi)
Tutkijatohtori Ari Tuhkala (ari.tuhkala@gmail.com)
Tuntiopettaja(t): Sonja Kärkkäinen (karkkainen357@hotmail.com)
Johannes Stenberg (johannes.m.m.stenberg@student.jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 362
Maksimi osallistujamäärä: 415
Sopii vielä: 53
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Opetuksen ja opiskelun palvelut (URA), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Ajankohtaista:

Polkuavain videoluentoihin: tieto987

Sisältö:

Kurssilla käydään läpi lähestymistapoja, joilla ihminen voidaan ja tulee huomioida tietojärjestelmiä ja muita teknologioita suunniteltaessa. Kurssilla käsitellään lisäksi käyttöliittymien suunnittelua ja toteutusta käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Käyttöliittymäsuunnittelua lähestytään ihminen-teknologia-vuorovaikutuksen, käytettävyystutkimuksen menetelmien ja visuaalisen suunnittelun näkökulmista, joita havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet:

Ihmisen huomioiminen teknologian kehitysprosessissa vaatii laajaa osaamista käytettävien ja miellyttävien teknologisten sovellusten suunnittelemiseksi. Kurssin tietojen avulla opiskelija tiedostaa teknologian ihmislähtöiseen suunnitteluun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet.  Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys siitä, että tietojärjestelmien ja muiden teknologioiden suunnittelussa ihminen voidaan ja tulee ottaa huomioon monin eri tavoin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitteelliset välineet hahmottaa teknologisten sovellusten kehittämisprosessi käyttäjän, käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta sekä ymmärtää käyttäjälähtöisen käyttöliittymäsuunnittelun ja  toteutuksen perusteet. Opiskelija osaa lisäksi arvioida käyttöliittymien visuaalista ilmettä ja toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta hyödyntäen käytettävyystutkimuksen menetelmiä.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Ihmisen huomioiminen sovellussuunnittelussaymmärtää
Käyttäjälähtöisen suunnittelun haasteetymmärtää
Käyttäjälähtöisen suunnittelun mahdollisuudetymmärtää
Käytettävyystutkimuksen menetelmätosaa soveltaa
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnitteluosaa arvioida
Käyttäjäkokemus moniulotteisena ilmiönäymmärtää
Sovelluksen suunnittelun perusteetosaa soveltaa
Käyttäjälähtöinen suunnitteluosaa soveltaa
Esitiedot:

ITKY100-kurssi. 
Lisäksi, kurssin sisältö vastaa ITKA112 Käyttäjälähtöinen sovelluskehitys ja TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä -kurssien sisältöjä. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kummatkin kurssit tai toisen kursseista, eivät siten voi saada opintopisteitä tästä kurssista.

Valintamenettely:

Ensisijalla kurssille ilmoittautumisessa on informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat. 

Opetusmuodot:

Luentoja yhteensä 28 tuntia, joista 10 tuntia on videoluentoja ja 18 tuntia harjoitustöihin liittyviä kontaktiluentoja. Lisäksi kurssilla on 3 kontaktiopetuskertaa (demot), joilla keskitytään harjoitustyön tekemiseen. Kurssiin liittyy myös kirjallista materiaalia harjoitustyön tekemisen tueksi. Kontaktiluennnoilla on hyvä olla läsnä, videoluennot voi katsoa myös etänä. Demoissa saa ohjeistusta harjoitustyön tekemiseen ja viimeistelyyn.

Suoritustavat:

Kurssin luentojen seuraaminen (videoluentojen katsominen ja kontaktiluentoihin osallistuminen). Harjoitustyö, joka tehdään 2-3 hengen ryhmissä, toteutetaan pääasiallisesti itsenäisesti. Harjoitustyönä tehdään käyttäjälähtöisesti suunnitellun sovelluksen kirjallinen kuvaus, suunnitteluratkaisut argumentoiden.  Harjoitustyön tekemisen tueksi järjestetään demoja, joissa tehdään muun muassa suunnitelmien vertaisarviointia. Harjoitustyö raportoidaan kirjallisesti luennoilla käsiteltyjen näkökulmien mukaisesti.

Kurssin läpäiseminen edellyttää kurssilla annettujen tehtävien (käyttöliittymän uudelleensuunnittelu, vertaisarviointi, kurssipäiväkirja, harjoitustyö) palauttamista annettuihin päivämääriin mennessä ja näiden linkittämisen Korppi-lomakkeeseen oikein. Ilman toimivia linkkejä harjoitustyötä eri osioineen ei pystytä arvioimaan.

ARVIOINTI:        Asteikolla 1-5. Harjoitustyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten
-                           kattavasti työssä on hyödynnetty kurssin luento- ja kirjallista materiaalia, sekä perusteltu tehdyt suunnitteluratkaisut
-                           hyvin käyttäjälähtöisyyden eri näkökulmat on sisällytetty työhön
-                           miten huolella työ noudattaa harjoitustyön ohjeistusta
-                           miten hyvin jokaisen ryhmäläisen osuus työssä tulee esiin

Kurssin työmäärä:

5 opintopistettä eli 28 tuntia luentojen seuraamista, 6 tuntia demoissa työskentelyä, kirjalliseen materiaaliin perehtymistä 20 tuntia ja 80 tuntia harjoitustyön tekemiseen.

Kirjallisuus:

Ilmoitetaan luentojen alussa, sisältää luentokalvot ja artikkeleita sekä suomeksi että englanniksi.

Yhteystiedot:

Kurssin vastuuopettaja on TaM, tohtorikoulutettava Johanna Silvennoinen, TKTL/kognitiotiede

 

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 362, maksimi 415
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 19.1.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ma11.1.201612:15-14:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3ma18.1.201612:15-14:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 24ma25.1.201614:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali5ma1.2.201612:15-14:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6ma8.2.201612:15-14:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 27ma15.2.201614:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ma22.2.201612:15-14:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 362, maksimi 415
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 19.1.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ke13.1.201608:15-10:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3ke20.1.201608:15-10:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali4ke27.1.201608:15-10:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali5ke3.2.201608:15-10:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6ke10.2.201608:15-10:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7ke17.2.201608:15-10:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ke24.2.201608:15-10:00SilvennoinenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 73, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B111.1 (Asia), Ag B112.1 (Africa), mikroluokka, Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka, Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka5ti2.2.201610:00-12:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 1 ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 86, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B111.1 (Asia), Ag B112.1 (Africa), mikroluokka, Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ti2.2.201612:00-14:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 1 ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 49, maksimi 50
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka5ti2.2.201614:00-16:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 2 ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 49, maksimi 50
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka7ke17.2.201610:00-12:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 2 ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 81, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B111.1 (Asia), Ag B112.1 (Africa), mikroluokka, Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka7ke17.2.201612:00-14:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 2 ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 67, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B111.1 (Asia), Ag B112.1 (Africa), mikroluokka, Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka7to18.2.201610:00-12:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 3 ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 57, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B111.1 (Asia), Ag B112.1 (Africa), mikroluokka, Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka9ke2.3.201610:00-12:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 3 ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 64, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B111.1 (Asia), Ag B112.1 (Africa), mikroluokka, Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka9to3.3.201610:00-12:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 3 ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 48, maksimi 50
ilm.aika: 15.5.2015 00:00 - 3.3.2016 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka9to3.3.201612:00-14:00Kärkkäinen, TuhkalaTapahtuman tiedot