Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.6.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.1.2019 19:17

TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 21.1.16 klo 18:00.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Opettajankoulutus (TTL) (TTLOPE): 1000 
Opettajankoulutuksen suoravalitut (OPPSV): 500 
Aineenopettajakoulutus (OKL) (): 450 
Opettajan pedagogiset opinnot (OPP): 450 
Tietotekniikka (TIE) (TIE): 400 
Tietotekniikan laitos (TTL): 300 
Tietotekniikka (CHY) (CTI): 300 
Tietotekniikka (OKL) (028): 300 
Tietotekniikka (OKL) (OTI): 300 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (CHY): 250 
Opettajankoulutuslaitos (OKL): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (OPE): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (OHP): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (CHY) (COK): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (liikunta) (OPL): 250 
Kasvatustieteiden laitos (KLA): 200 
Informaatioteknologian tiedekunta (ITK): 100 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Alkaa - päättyy: 11.1.16 - 1.4.16
Ilmoittautumisaika: 17.6.15 klo 8:00 - 21.1.16 klo 18:00
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 04.01.2016 - 11.01.2016.
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.1.2016 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 49
Maksimi osallistujamäärä: 50 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Sisältö:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä tietotekniikan opetuksessa, tietotekniikan integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiinosaa arvioida
Oppimisympäristön tehokas käyttöosaa analysoida
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Avoimien toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
WWW-lomakkeet ja WWW-sivut opetuskäytössäosaa analysoida
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöosaa analysoida
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminenosaa analysoida
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Vapaiden ohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Pelit opetuksessaosaa analysoida
Opetusvideon tuottaminenosaa analysoida
Interaktiivisten taulujen ja tablet-laitteiden opetuskäyttöosaa analysoida
Esitiedot:

TIEP161 - Opetusteknologia

Ilmoittautuminen:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

  • Luento: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla
  • Pääteohjaus: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot tehdä oppimistehtäviä ohjatusti Agoralla
  • Vertaisarviointiryhmä: ilmoittaudu ryhmään, jos haluat suorittaa vertaisarvioinnit ryhmäkeskusteluina Agoralla (toinen vaihtoehto on kirjoittaa vertaisarvioinnit Moodlen keskusteluryhmiin)
  • Seminaari: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot osallistua kurssin loppuseminaareihin Agoralla (osallistuminen suotavaa kaikille kurssilaisille, myös etäopiskelijoille, jos mahdollista)
Valintamenettely:

Ensisijalla ovat tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen pääaineopiskelijat. Mukaan pääsevät myös ne muiden oppiaineiden aineenopettajaksi opiskelijat, joilla on tavoitteena saada opettajan pätevyys myös tietotekniikkaan.

Opetusmuodot:

Luennot, pääteohjaukset ja vertaisarvioinnit.

Suoritustavat:

Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi.

Kurssin työmäärä:

Luennot noin 12 h, pääteohjaukset noin 20 h, oppimistehtävät noin 70 h, seminaarit noin 4 h, vertaisarvioinnit noin 20 h, itsearviointi noin 4 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 40
ilm.aika: 17.6.2015 08:00 - 7.3.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 32ma11.1.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C2314ma25.1.201610:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag Alfa5ma1.2.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag Alfa7ma15.2.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag Alfa9ma29.2.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pääteohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 24
ilm.aika: 17.6.2015 08:00 - 16.3.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka2ke13.1.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka3ke20.1.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka4ke27.1.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka5ke3.2.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka6ke10.2.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
6AgD122.17ke17.2.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka8ke24.2.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka9ke2.3.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag C331.3, mikroluokka10ke9.3.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
10Ag C331.3, mikroluokka11ke16.3.201614:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Vertaisarviointiryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 4, maksimi 10
ilm.aika: 17.6.2015 08:00 - 28.1.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa3to21.1.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C1324to28.1.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C1325to4.2.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C1326to11.2.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C1327to18.2.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C1328to25.2.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag Beeta9to3.3.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag Alfa10to10.3.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag Alfa11to17.3.201612:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 40
ilm.aika: 17.6.2015 08:00 - 30.3.2016 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa13ke30.3.201616:00-18:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Beeta13pe1.4.201610:00-12:00EkonojaTapahtuman tiedot