Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
11.8.2020 10:42

TTKY112 Tavoitteena taloustieteet, 1 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 514
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Taloustieteiden yleisopinnot (avoin yo) (TTKavoin)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinta. HOPSin yhteydessä selvitetään mahdolliset aiemmin suoritettujen opintojen hyväksiluvut.

HOPS laaditaan aloitettaessa jonkin kauppatieteellisen opintokokonaisuuden (esim. liiketoimintaosaamisen perusteet, 28 op) ja/tai kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon vaadittavien opintojen opiskelu. Opintojakso ei ole osa mitään kauppatieteellistä opintokokonaisuutta, vaan se on opintoihin orientoiva opintojakso ja se sisältyy KTK-tutkinnon yleisopintoihin. Opintojaksosta ei peritä erillistä opintomaksua. Jakso on tarkoitettu kauppatieteelliseen opintokokonaisuuteen ilmoittautuneille tai kokonaisuuden suorittamista suunnitteleville opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa opiskeltavan opintokokonaisuuden rakenteen / kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteen ja tutkintoon kuuluvat opinnot
  • suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
  • hallita omaa opiskeluprosessiaan
  • reflektoida omaa osaamistaan ja oppimiaan asioita
Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Suoritustavat:

Itsenäinen työskentely, tarvittaessa ohjauskeskustelu. Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan kauppatieteelliseen opintokokonaisuuteen (esim. liiketoimintaosaamisen perusteet, 28 op) ilmoittautuneille opiskelijoille tai opintokokonaisuuden suorittamista suunnitteleville. Opintojaksolla opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman valitsemansa kokonaisuuden suorittamisesta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Ei lähdekirjallisuutta.