Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.6.2019 08:45

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa, 1 - 5 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 29.1.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 16.10.18 - 30.6.19
Ilmoittautumisaika: 24.9.18 klo 0:00 - 29.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.1.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Judit Hahn (judit.hahn@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Katja Mäntylä (katja.mantyla@jyu.fi)
Suunnittelija Terhi Paakkinen (terhi.paakkinen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Lehtori Tarja Valkonen (tarja.valkonen@jyu.fi)
Laajuus: 1 - 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 78
Organisaatiot:Englannin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (EKIOS), Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kielten laitoksen opinnot (KLS), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Suomalainen viittomakieli (KLS) (SVK), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN)
Ajankohtaista:

Kurssin lähtölaukaus on keskiviikkona 27.5 kello 10-12.

Sisältö:

Projektityöskentelykurssi, jolla opiskelijat järjestävät Euroopan kielten päivä –toimintaa. Toiminta voi olla esim. omaan pääainekieleen ja sen kulttuuriin liittyvä näyttely tai tapahtumapiste. Kurssin tuotoksia on myös mahdollista esitellä Kielikampuksen webbisivuilla (www.kielikampus.fi).  Kurssilla opiskelijat jakautuvat pienryhmiin, joista jokainen suunnittelee oman toimintapalasensa.

Kielitapahtuman lisäksi kurssiin kuuluu tutustuminen oheiskirjallisuuteen omien kiinnostuksenkohteiden ja järjestettävän tapahtumapalasen mukaan. Suoritukseen kuuluu myös loppuraportin tai blogin kirjoittaminen. 

Osaamistavoitteet:

Osallistuttuaan projektityöskentelyyn opiskelija

  •  osaa itsenäisesti hakea tietoa eri lähteistä hankkeen toteuttamiseen
  • osaa suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa kyseisen hankkeen
  • hallitsee tiimityön ja
  • hallitsee ao. hankkeessa tarvittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
Opetusmuodot:

Itsenäistä tiimityöskentelyä kurssin opettajien toimiessa taustatukena.

Suoritustavat:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektinsa mahdollisimman itsenäisesti pienryhmässä. Opettajat toimivat taustatukena antaen palautetta suunnitelmista ja auttaen käytännön järjestelyissä. Käytännön työskentelyn lisäksi kurssilla tutustutaan itsenäisesti omaa projektiaihetta käsittelevään kirjallisuuteen, jonka pohjalta tuotetaan joko essee tai mediateksti, esim. blogikirjoitus. Varsinaisia kontaktiopetustunteja on keväällä kaksi, ja muuten kurssin vetäjät ovat tavattavissa aina kun tarvetta ilmenee. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa syksyn aikana erikseen sovittavana aikana.

Kurssin lähtölaukaus on keskiviikkona 27.5 kello 10-12. Muista tapaamisista sovitaan yhdessä. Euroopan kielten päivä on 26.9

Aikataulu:

Kirjalliset tehtävät toiminnan suunnitelmia lukuunottamatta opiskelijat palauttavat syyslukukauden aikana erikseen sovittavaan määräaikaan mennessä.

Kirjallisuus:

Projektityöskentelyn tavoitteita tukevaa kirjallisuutta.  Sovitaan erikseen kurssiosallistujien kanssa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Projektiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Finnish-Japanese Virtual Exchange 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 15
ilm.aika: 24.9.2018 00:00 - 14.10.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C22142ti16.10.201816:00-18:00HahnTapahtuman tiedot
Polish-Finnish Virtual Exchange 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 15
ilm.aika: 7.1.2019 12:00 - 28.2.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 1056ke6.2.201914:00-16:00HahnTapahtuman tiedot