Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.2.2023 23:08

VIES029 Julkisuuslaki ja tietopyynnöt, 4 op [kotisivu]

Journalistiikka (VIE), Puheviestintä (VIE), Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.9.15 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/189118
Alkaa - päättyy: 11.9.15 - 6.11.15
Ilmoittautumisaika: 17.8.15 klo 8:00 - 10.9.15 klo 23:59
Opettaja(t): Projektitutkija Aleksi Koski (aleksi.j.koski@student.jyu.fi)
Heikki Kuutti (heikki.kuutti@gmail.com)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 10
Maksimi osallistujamäärä: 28
Sopii vielä: 18
Organisaatiot:Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:

Tavoite: Perehtyä Suomen julkisuuslain tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin viranomaisaineiston hankinnassa sekä sananvapauden ja median toimintavapauden merkitykseen kansalaisten tiedonsaannin toteutumisessa ja yhteiskunnallisen keskustelun synnyttämisessä ja ylläpitämisessä.

Kurssin sisältö: Julkisuusperiaate, viranomainen, asiakirja, julkisuus ja salassapito, julkisuuslaki ja avoin data, viranomaisen velvollisuudet ja oikeudet tietopyynnöissä
 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee julkisuuslain mahdollisuudet ja rajoitukset viranomaisaineistojen hankinnassa
  • ymmärtää tietopyytäjän ja -luovuttajan oikeudet ja velvollisuudet
  • osaa tehdä viranomaisille tietopyyntöjä tarvittavien aineistojen saamiseksi
  • kykenee kriittisesti arvioimaan viranomaisten menettelyä jos pyydettyä aineistoa ei luovuteta tai siitä luovutetaan vain osa.
Suoritustavat:

Kurssi, kurssityö ja kirjallisuus

Kurssitehtävä kahden yksilöllisen tietopyynnön toteuttamisesta valikoiduille kuntaviranomaisille (toinen tietopyyntö omasta aiheesta, toinen kurssilla valitusta yhteisestä aiheesta). Yhteisen aiheen pohjalta eri kunnille tehdyn tietopyynnön kirjallinen raportointi ja alustavien tulosten esittely demoissa.

 

Kirjallisuus:

Kuutti (toim.): Julkisuusjournalismi (2011)

Mäenpää: Julkisuusperiaate (2009)

Viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevat laki ja asetus.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991030

Julkisuuslaki-portaali http://www.julkisuuslaki.fi/

Kunnan viranomaisten toiminnan julkisuus http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/laki/hallintojuridiikka/julkisuus_tietosuoja/toiminnan-julkisuus/Sivut/default.aspx

Kuntien tietopyyntöongelmat-portaali http://tietopyyntoongelmat.net/

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 28
ilm.aika: 17.8.2015 08:00 - 10.9.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 10537pe11.9.201509:15-11:45-Tapahtuman tiedot
2F 10538pe18.9.201509:15-11:45-Tapahtuman tiedot
3F 10539pe25.9.201509:15-11:45-Tapahtuman tiedot
4F 10540pe2.10.201509:15-11:45-Tapahtuman tiedot
5S 20442to15.10.201512:15-15:45-Tapahtuman tiedot
6S 30347pe20.11.201512:15-15:45-Tapahtuman tiedot