Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.6.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.1.2019 14:50

TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, 5 op, verkkokurssi 2016 [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.16 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/gko/etaopiskelu/
Alkaa - päättyy: 1.1.16 - 31.8.16
Ilmoittautumisaika: 15.11.15 klo 0:00 - 31.7.16 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.8.2016 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 106
Maksimi osallistujamäärä: 300
Sopii vielä: 194
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikan laitos (TTL)
Ajankohtaista:

Luennot ovat verkkovideoina.

Sisältö:

Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Windows-ympäristössä. Komponenttipohjainen ohjelmointi (C#), verkko-ohjelmointi

Osaamistavoitteet:Oppia ymmärtämään komponentti- ja tapahtumapohjaisen (event driven) ohjelmoinnin perusteet. Kyky tuottaa omia komponentteja.
Esitiedot:

Ohjelmointi 2, tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, tietoverkot.

Opetusmuodot:

Verkkoluennot, viikkotehtävät, harjoitustyö.

Suoritustavat:

Viikkotehtävät + harjoitustyö

Kirjallisuus:

Microsoftin WWW:ssä tarjoamat C#-ohjeet, Lappalainen & Malmirae: Delphi peruskurssi, Lappalainen: Windows-ohjelmointi C-kielella, Olio-ohjelmointi ja C++.

Avainsanat:

Komponenttipohjainen ohjelmointi, graafinen käyttöliittymä, tapahtumapohjainen ohjelmointi, event driven

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.