Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 05:59

FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan, 5 op [kotisivu]

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/198375
Alkaa - päättyy: 1.9.16 - 31.8.17
Ilmoittautumisaika: 15.8.16 klo 8:00 - 31.8.17 klo 23:59
Opettaja(t): John Pajunen (john.pajunen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 176
Organisaatiot:Etiikka (YFI) (ETI), Filosofia (YFI) (FIL), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Ajankohtaista:

Kurssi on suoritettavissa kahdella eri tavalla: Katso lisätietoa Kopasta

JOKO:

1. Opintojakso on suoritettavissa kirjatenttinä yliopiston eTentti-järjestelmässä.

TAI:

2. Opintojakso on suoritettavissa ajastettuna etäverkkotenttinä Koppa-järjestelmän kautta. Verkkotenttejä järjestetään kerran kuukaudessa kesäkuuhun saakka. Ilmoittautuminen vuoden 2016 Verkkotentteihin aukeaa 10.10. klo 12; vuoden 2017 verkkotentteihin ilmoittautuminen aukeaa tammikuun alkupuolella.

 

Sisältö:

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Arvioinnin ja ohjauksen eettiset kysymykset
Tieteen ja ei-tieteen rajanvetoon liittyvät eettiset ongelmat
Tutkimuksen vapaus ja avoimuus
Tieteen ja yhteiskunnan välinen suhde
Keskeisimmät ihmistutkimukseen ja eläinkokeisiin liittyvät eettiset periaatteet
Häirinnän ja plagioinnin vastustaminen
Vertaisarviointi ja tekijänoikeudet
Tutkimusetiikan tärkeimmät viralliset instituutiot ja koodit

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa päätöksentekotilanteiden eettisen puolen. Hän osaa käyttää etiikan peruskäsitteitä oman alansa eettisten kysymysten analysoimisessa. Hän on sisäistänyt opiskelua ja tutkimusta koskevat eettiset ja juridiset perusvaatimukset (erityisesti Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeistus). Hän tunnistaa häirinnän ja plagioinnin sekä tietää miten toimia niitä kohdatessaan. Hän tietää tekijänoikeuksiin, keksintöjen patentointiin, tutkimussopimusten tekemiseen ja tutkimustulosten salaamiseen liittyvät perusasiat.

Opetusmuodot:

Kirjatentti (eTentissä)

TAI

Videomateriaali + muu materiaali (suoritus Verkkotenttinä Koppa-järjestelmässä)

Suoritustavat:

Kirjatentti eTentti-järjestelmässä

TAI

Videomateriaali + muu materiaali Koppa-järjestelmässä Verkkotenttinä

Kirjallisuus:

Clarkeburn, Henriikka & Arto Mustajoki (2007): Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino. (Löytyy myös e-kurssikirjana)

Resnik, David B. (1998): The Ethics of Science. An Introduction. Lontoo & New York: Routledge.

 

Verkkotentin materiaali; katso kurssin Koppa-sivu

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkotentti loka 2016 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 10.10.2016 00:00 - 26.10.2016 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-43ke26.10.201614:00-18:00-URITapahtuman tiedot
Verkkotentti marras 2016 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 10.10.2016 12:00 - 24.11.2016 10:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-47to24.11.201614:00-18:00-URITapahtuman tiedot
Verkkotentti joulu 2016 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 200
ilm.aika: 10.10.2016 12:00 - 16.12.2016 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-51ma19.12.201612:00-16:00-URITapahtuman tiedot
Verkkotentti tammi 2017 (https://koppa.jyu.fi/kurssit/198375) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 2.1.2017 12:00 - 30.1.2017 10:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-5ma30.1.201712:00-14:00-URITapahtuman tiedot
Verkkotentti helmi 2017 (https://koppa.jyu.fi/kurssit/198375) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 2.1.2017 10:00 - 23.2.2017 10:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8to23.2.201714:00-16:00-Tapahtuman tiedot
Verkkotentti maalis 2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 31.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11ma13.3.201714:00-16:00-Tapahtuman tiedot
Verkkotentti huhti 2017 (https://koppa.jyu.fi/kurssit/198375/luentotentti/verkkotentti-huhti-2017) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 28.3.2017 00:00 - 21.4.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-17ti25.4.201714:00-16:00-URITapahtuman tiedot
Verkkotentti touko 2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 31.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21ma22.5.201714:00-16:00-URITapahtuman tiedot
Verkkotentti kesä 2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 31.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-25ti20.6.201714:00-16:00-URITapahtuman tiedot