Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.7.2019 12:38

TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.1.17 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Opettajankoulutus (TTL) (TTLOPE): 1000 
Koulutusteknologia (KOTSV): 950 
Koulutusteknologia (KOUMO): 950 
Tietotekniikka (TIE) (TIE): 900 
Tietotekniikan laitos (TTL): 800 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Alkaa - päättyy: 9.1.17 - 31.3.17
Ilmoittautumisaika: 15.6.16 klo 8:00 - 15.1.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 02.01.2017 - 09.01.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 26.2.2017 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 42
Maksimi osallistujamäärä: 50 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Sisältö:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä tietotekniikan opetuksessa, tietotekniikan integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiinosaa arvioida
Oppimisympäristön tehokas käyttöosaa analysoida
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Avoimien toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
WWW-lomakkeet ja WWW-sivut opetuskäytössäosaa analysoida
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöosaa analysoida
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminenosaa analysoida
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Vapaiden ohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Pelit opetuksessaosaa analysoida
Opetusvideon tuottaminenosaa analysoida
Interaktiivisten taulujen ja tablet-laitteiden opetuskäyttöosaa analysoida
Esitiedot:

TIEP161 - Opetusteknologia

Ilmoittautuminen:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

  • Luento: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla
  • Pääteohjaus: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot tehdä oppimistehtäviä ohjatusti Agoralla
  • Vertaisarviointiryhmä: ilmoittaudu ryhmään, jos haluat suorittaa vertaisarvioinnit ryhmäkeskusteluina Agoralla (toinen vaihtoehto on kirjoittaa vertaisarvioinnit Moodlen keskusteluryhmiin)
  • Seminaari: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot osallistua kurssin loppuseminaareihin Agoralla (osallistuminen suotavaa kaikille kurssilaisille, myös etäopiskelijoille, jos mahdollista)
Valintamenettely:

Ensisijalla ovat tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen pääaineopiskelijat. Mukaan pääsevät myös ne muiden oppiaineiden aineenopettajaksi opiskelijat, joilla on tavoitteena saada opettajan pätevyys myös tietotekniikkaan.

Opetusmuodot:

Luennot, pääteohjaukset ja vertaisarvioinnit.

Suoritustavat:

Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.

Kurssin työmäärä:

Luennot noin 12 h, pääteohjaukset noin 20 h, oppimistehtävät noin 70 h, seminaarit noin 4 h, vertaisarvioinnit noin 20 h, itsearviointi noin 4 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 40
ilm.aika: 15.6.2016 08:00 - 6.3.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta2ma9.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Beeta4ma23.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag Beeta5ma30.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7ma13.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag Beeta10ma6.3.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pääteohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 24
ilm.aika: 15.6.2016 08:00 - 15.3.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka2ke11.1.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka3ke18.1.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka4ke25.1.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka5ke1.2.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland), mikroluokka6ke8.2.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C331.3, mikroluokka7ke15.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag B212.1 (Finland), mikroluokka8ke22.2.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C331.3, mikroluokka9ti28.2.201716:15-18:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag B212.1 (Finland), mikroluokka10ke8.3.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
10Ag C331.3, mikroluokka11ke15.3.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Vertaisarviointiryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 3, maksimi 9
ilm.aika: 15.6.2016 08:00 - 26.1.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1333to19.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C1334to26.1.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C1336to9.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C1337to16.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C1338to23.2.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C13311to16.3.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 40
ilm.aika: 15.6.2016 08:00 - 29.3.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa12ke22.3.201716:00-18:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa12pe24.3.201710:00-12:00EkonojaTapahtuman tiedot