Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2023 05:06

LPEP301 Liikuntataitojen oppiminen ja taitovalmennus, 4 op [kotisivu]

Liikuntapedagogiikka (LKA)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.2.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/199583
Alkaa - päättyy: 6.11.17 - 31.5.19
Ilmoittautumisaika: 24.10.17 klo 0:00 - 11.2.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 11.2.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Juha Ahtiainen (juha.ahtiainen@jyu.fi)
Reijo Bottas (reijo.bottas@jyu.fi)
Timo Jaakkola (timo.jaakkola@jyu.fi)
Sami Kalaja (samipkalaja@gmail.com)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 26
Maksimi osallistujamäärä: 32
Sopii vielä: 6
Organisaatiot:Liikuntapedagogiikka (LKA) (LPE)
Ajankohtaista:

Kurssin demot järjestetään keväällä 2019, ne opettaa Sami Kalaja. Tähän kurssiin kuuluvat sekä viime syksyn Kisakallion seminaari / kirjatentti (Davids) että syksyn 2018 luennot ja kevään 2019 demot sekä Jaakkolan kirja.

 

Sisältö:

Perehtyminen taitojen oppimisen ja valmentamisen käsitteisiin,teorioihin ja ilmiöihin 
Taitovalmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin harjoitteleminen 
Taitoharjoitteluympäristöjen rakentamisen harjoittelu ja erilaisten taitoharjoittelumenetelmien kokeileminen 
Liikuntataitojen analysointimenetelmien kokeileminen Taitojen oppimisen/valmentamisen tieteelliseen artikkeliin perehtyminen ja sen referointi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan
· kuvailla peruskäsitteet ja teoriat liikuntataitojen oppimisprosessista
· kuvata taitojen oppimiseen liittyviä psykologisia, fyysisiä ja sosiaalisia taustailmiöitä
· osaavan muodostaa liikuntataitojen oppimista edistäviä harjoitusympäristöjä sekä ohjata taitojen oppimista
· hallitsevan liikuntataitojen ohjelmoinnin osaksi harjoitusohjelmaa
· osaavan analysoida liikuntataitoja
· osaavan etsiä, tulkita, raportoida ja esittää taitojen oppimisen tutkimuksia

Esitiedot:

Edeltävät opinnot: LPEP300 Liikuntapedagogiikka ja didaktiikka

Suoritustavat:

Luennot 12 tuntia, demonstraatiot 20 tuntia, itsenäinen ja ryhmätyöskentely. 
Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja demoihin. Kirjallisuuden tenttiminen yhdessä luento- ja demomateriaalin kanssa.
0 - 5 (50% luennot , demot ja Jaakkolan kirja, 50% Davids tai Kisakallion raportti).

Kirjallisuus: <td style="vertical-align:top">

Jaakkola T. (2010) Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus (206 s.)

Oppimateriaalit:
Davids ym. (2008) Dynamics of Skill Acquisition. A Constraints-Led Approach. Human Kinetics. Champaign, IL, USA. (220 s.)
Magill 2010. Motor Learning and Control: Concepts and Applications.McGraw-Hill (480 s).
Schmidt & Wrisberg (2014) Motor Learning and Performance (3rd edition). Human Kinetics, Champaign, IL, USA. (400 s.)

</td> <td style="vertical-align:top"> 

 

</td>

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot Jaakkola [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 30
ilm.aika: 24.10.2017 00:00 - 11.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 206A43pe26.10.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2L 20944ma29.10.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3L 20944pe2.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4L 20945ma5.11.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
5L 20945pe9.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
6L 20946pe16.11.201812:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Luento Kalaja 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 25
ilm.aika: 24.10.2017 00:00 - 11.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1LL19145ma6.11.201708:15-10:00KalajaAloitusluentoTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demot Kalaja kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, maksimi 30
ilm.aika: 24.10.2017 00:00 - 11.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1PS (Palloilusali)7ma11.2.201908:15-10:00KalajaTapahtuman tiedot
2VS (Voimistelusali)8pe22.2.201912:15-14:00KalajaTapahtuman tiedot
3VS (Voimistelusali)9ma25.2.201910:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
4PS (Palloilusali)9pe1.3.201912:15-14:00KalajaTapahtuman tiedot
5VS (Voimistelusali)10ma4.3.201910:15-12:00KalajaTapahtuman tiedot
6VS (Voimistelusali)10pe8.3.201912:15-14:00KalajaTapahtuman tiedot
7PS (Palloilusali)11ma11.3.201908:15-10:00KalajaTapahtuman tiedot
8TS (Telinesali)12pe22.3.201912:15-14:00KalajaTapahtuman tiedot
9TS (Telinesali)13pe29.3.201912:15-14:00KalajaTapahtuman tiedot
10PS (Palloilusali)14ma1.4.201908:15-10:00KalajaTapahtuman tiedot