Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:06

EKOS517 Genetiikkaa ja genomiikkaa luonnonpopulaatioissa, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 17.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 17.7.17 klo 0:00 - 17.7.17 klo 23:59
Opettaja(t): Anneli Hoikkala (anneli.a.hoikkala@gmail.com)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:

Kurssi pidetään seuraavan kerran keväällä 2018.

Sisältö:

Kurssilla käydään läpi bioinformatiikan ja genomiikan alkeita ja DNA sekvenssien muunteluun kätkeytyvää tietoa luonnonpopulaatioihin vaikuttaneista valintapaineista ja populaatioiden koossa ja rakenteessa tapahtuneista muutoksista. Evolutiivisesti mielenkiintoisia geenejä tarkastellaan sekä geenien rakenteen että niiden toiminnan kannalta.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää bioinformatiikan ja genomiikan keskeisiä tietokantoja ja menetelmiä luonnonpopulaatioiden geneettiseen muunteluun liittyvien kysymysten selvittämisessä. Opiskelija osaa jäljittää tietoa populaatioihin vaikuttaneista valintapaineista ja populaatioiden koossa ja rakenteessa tapahtuneista muutoksista DNA sekvenssien perusteella sekä selvittää yksittäisten geenien evoluutioon vaikuttaneita tekijöitä sekä geenien rakenteen että niiden toiminnan tasolla. Hän osaa myös tulkita kriittisesti saamiaan tuloksia ja raportoimaan niistä muille.

Esitiedot:

EKOA501 ja EKOA502.

Opetusmuodot:

Demonstraatioita (8 t) ja tietokoneharjoituksia sekä kirjallisuuteen perehtymistä ja oma projektityö. 
 

Aikataulu:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2016-2017. The course is not offered during the academic year 2016-2017.