Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:44

EKOS911 Työharjoittelu, 5 - 15 op

Ekologia ja ympäristönhoito (BIO)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 17.6.16 klo 0:00 - 31.7.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.9.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Laajuus: 5 - 15 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Ekologia ja ympäristönhoito (BIO) (EKO)
Sisältö:

Työharjoittelu perehdyttää opiskelijan ekologian/genetiikan tutkimus ja/tai suunnittelutehtäviin sekä kehittää yhteistoimintaa yliopiston ja työelämän välillä. Harjoittelupaikasta tulee sopia etukäteen osaston vastuuopettajan kanssa ja siitä tulee laatia etukäteen harjoittelusuunnitelma ja harjoittelun päätyttyä harjoitteluraportti. Yliopiston tukemat työharjoittelupaikat tulevat opiskelijoiden haettavaksi pääsääntöisesti vuodenvaihteen jälkeen. Opiskelija voi myös itse tehdä esityksiä tuettavien harjoittelupaikkojen joukkoon. Tämän on kuitenkin tapahduttava hyvissä ajoin. Ohjeet harjoittelusuunnitelman ja -raportin laatimiseeen sekä tarkempaa tietoa harjoittelusta löytyvät laitoksen www-sivuilta (www.jyu.fi/bioenv/opiskelu/maisteri/tyoharjoittelu).

Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelijalle on jäsentynyt kuva ekologian/genetiikan tutkimus- ja/tai suunnittelutehtävistä, joissa on täytynyt soveltaa ja yhdistää eri opintojaksoilla hankittuja tietoja ja taitoja. Hän osaa hahmottaa työelämässä vaadittavia taitoja/tietoja sekä osaa arvioida omaa osaamistaan alan työtehtävissä. Hän on saanut valmiuksia toimia motivoituneena, sitoutuneena ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä. Hän myös tietää keskeiset työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä tuntee työnhakuprosessin.

Esitiedot:

Harjoittelu soveltuu maisterivaiheen opiskelijoille.

Suoritustavat:

Harjoittelusta saa opintosuorituksen, kun harjoittelusta palautettu raportti on hyväksytty. Raportti tulee palauttaa kuukauden kuluessa harjoittelun päätyttyä OPTIMAAN EKOS911 kansioon. Harjoittelusta saa 5 op / 1 kk työharjoittelua (harjoittelusta voi sisällyttää oman alan pääaineopintohin kuitenkin enintään 5 op).

Kirjallisuus:

www.jyu.fi/bioenv/opiskelu/maisteri/tyoharjoittelu