Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.9.2019 19:13

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op

Fysiikan laitos, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 23.1.17 klo 16:00.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään yliopisto-opintojen aloitusvuoden mukaan laskevassa järjestyksessä (mitä vähemmän opiskeluvuosia, sitä parempi). Jos useampi kurssille ilmoittautunut on aloittanut opintonsa samana vuonna, näiden keskinäisen järjestyksen määrää kurssille ilmoittautumisjärjestys (myöhäisempi ilmoittautuminen on parempi). Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 26.10.16 - 31.5.17
Ilmoittautumisaika: 15.8.16 klo 8:00 - 23.1.17 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 23.1.2017 klo 16:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Irma Kakkuri (irma.a.kakkuri@jyu.fi)
Minna Korhonen (minna.korhonen@evl.fi)
Yliopistonopettaja Jaana Laakkonen (jaana.m.laakkonen@jyu.fi)
Suunnittelija Hanna Laitinen (hanna.r.laitinen@jyu.fi)
Christina Mantsinen
Yliopistonopettaja Tommi Mäkinen (tommi.u.makinen@jyu.fi)
Kimmo Nieminen (kitaniem@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 637
Maksimi osallistujamäärä: 1200 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Filosofia (YFI) (FIL), Fysiikan laitos (FYS), Gerontologia ja kansanterveys (TGE), Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Liikunnan Opiskelijoiden kuoro (LOK), Liikuntalääketiede (LLT), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Sosiaalityö (YFI) (STO), Sosiologia (YFI) (SOS), Terveyskasvatus (TER), Valtio-oppi (YFI) (VAL), Yhteiskuntapolitiikka (YFI) (YKP), Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (YTK), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Sisältö:
 • Itsetuntemuksesta hyvinvointia
 • Tunteiden säätely
 • Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
 • Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona
 • Arki haltuun palanen kerrallaan
 • Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
 • Hyvinvoinnin riskitekijät
Osaamistavoitteet:
 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
 • opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
 • opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta
Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittaudu ainoastaan yhden ryhmän opetukseen
 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman laitoksesi tai tiedekuntasi ryhmään. Mikäli oman laitoksesi tai tiedekuntasi ryhmän aikataulut eivät sovi sinulle, voit ilmoittautua myös muuhun ryhmääm.
 • Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille
 • Kemian laitoksen, matematiikan ja tilastotieteen laitoksen, YFIn laitoksen, kielten laitoksen, viestintätieteiden laitoksen ja terveyskasvatuksen yo-pohjaisille opiskelijoille kurssi on pakollinen
Suoritustavat:

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty

Kurssin suorittaminen hyväksytyksi edellyttää:

 • luentoihin ja pienryhmätoimintaan osallistumista (7x2h)
 • yhteensä neljän tehtävän tekemistä

                - alkutehtävä (tavoitteiden asettelu)

                - kaksi kirjallista tehtävää (valitsemistasi teemoista)

                - lopputehtävä (vahvuudet voimavaroiksi)

Kurssi arvioidaan hylätyksi, jos:

 • kaikkia kirjallisia tehtäviä ei ole tehty,
 • luento-opetukseen ei ole osallistuttu TAI poissaoloa ei ole korvattu muun ryhmän vastaavalla luennolla TAI korvaavalla tehtävällä
Yhteystiedot:

Hanna Laitinen

hanna.r.laitinen@jyu.fi

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 127, minimi 10, maksimi 130
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 23.1.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 30243ke26.10.201610:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
2H 32044ke2.11.201610:15-11:45MäkinenTapahtuman tiedot
3S 21246ke16.11.201610:15-11:45KakkuriTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 247ke23.11.201610:15-11:45LaakkonenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 248ke30.11.201610:15-11:45KorhonenTapahtuman tiedot
6MaA 10349ke7.12.201610:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 250to15.12.201614:15-15:45MantsinenTapahtuman tiedot
IT-tiedekunnan, kauppakorkeakoulun ja psykologian laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 44, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 23.1.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta44pe4.11.201610:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
2L 20945pe11.11.201610:15-11:45KakkuriTapahtuman tiedot
3Ag Gamma47pe25.11.201610:15-11:45LaakkonenTapahtuman tiedot
4Ag Delta48pe2.12.201610:15-11:45MäkinenTapahtuman tiedot
5Ag Delta3pe20.1.201710:15-11:45KorhonenTapahtuman tiedot
6Ag Delta4pe27.1.201710:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Delta5pe3.2.201710:15-11:45MantsinenTapahtuman tiedot
Kielten ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 127, minimi 10, maksimi 140
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 23.1.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 344pe4.11.201612:15-13:45LaitinenTapahtuman tiedot
2M 10345pe11.11.201612:15-13:45MäkinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 346pe18.11.201612:15-13:45LaakkonenTapahtuman tiedot
4L 30247pe25.11.201612:15-13:45KakkuriTapahtuman tiedot
5MaA 1023pe20.1.201712:15-13:45KorhonenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 34pe27.1.201712:15-13:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 35pe3.2.201712:15-13:45MantsinenTapahtuman tiedot
Bio- ja ympäristötieteiden ja kemian laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 80, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 23.1.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3032ma9.1.201714:15-15:45LaitinenTapahtuman tiedot
2YlistöKem14ma23.1.201714:15-15:45MäkinenTapahtuman tiedot
3YAA 3035ma30.1.201714:15-15:45LaakkonenTapahtuman tiedot
4YAA 3036ma6.2.201714:15-15:45KakkuriTapahtuman tiedot
5YAA 3037ma13.2.201714:15-15:45KorhonenTapahtuman tiedot
6YAA 3038ma20.2.201714:15-15:45LaitinenTapahtuman tiedot
7YAA 30310ma6.3.201714:15-15:45MantsinenTapahtuman tiedot
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 35, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 23.1.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU D 104 Helena3ti17.1.201714:15-15:45LaitinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 24ti24.1.201714:15-15:45MäkinenTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6ti7.2.201714:15-15:45LaakkonenTapahtuman tiedot
4Ag Delta7ti14.2.201714:15-15:45KakkuriTapahtuman tiedot
5Ag Delta8ti21.2.201714:15-15:45KorhonenTapahtuman tiedot
6Ag Delta10ti7.3.201714:15-15:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Beeta11ti14.3.201714:15-15:45MantsinenTapahtuman tiedot
Liikuntatieteellisen tiedekuntien opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 96, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 23.1.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 3023to19.1.201710:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
2L 2094to26.1.201710:15-11:45MäkinenTapahtuman tiedot
3L 3025to2.2.201710:15-11:45LaakkonenTapahtuman tiedot
4L 3026to9.2.201710:15-11:45KakkuriTapahtuman tiedot
5L 3028to23.2.201710:15-11:45KorhonenTapahtuman tiedot
6L 30210to9.3.201710:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7L 30211to16.3.201710:15-11:45MantsinenTapahtuman tiedot
Humanistisen tiedekunnan ja fysiikan laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 66, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 23.1.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 33ke18.1.201708:15-09:45LaitinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 34ke25.1.201708:15-09:45MäkinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 26ke8.2.201708:15-09:45LaakkonenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 37ke15.2.201708:15-09:45KakkuriTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 38ke22.2.201708:15-09:45KorhonenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 310ke8.3.201708:15-09:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 311ke15.3.201708:15-09:45MantsinenTapahtuman tiedot
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 45, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2016 08:00 - 23.1.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 34ma23.1.201708:15-09:45LaitinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 35ma30.1.201708:15-09:45MäkinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 37ma13.2.201708:15-09:45KakkuriTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 38ma20.2.201708:15-09:45LaakkonenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 310ma6.3.201708:15-09:45NieminenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 311ma13.3.201708:15-09:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 312ma20.3.201708:15-09:45MantsinenTapahtuman tiedot