Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2019 07:34

LATP002 Latina 2, 4 op

Latinan kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.1.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 9.1.18 - 22.2.18
Ilmoittautumisaika: 22.8.17 klo 10:00 - 31.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.1.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Raija Vainio (raija.s.vainio@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 10
Maksimi osallistujamäärä: 35 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Latinan kieli (KLS) (LAT)
Sisältö:

Latinan kielen peruskielioppi ja kieliopilliset rakenteet sekä latinan kielen perussanasto ja keskeiset antiikin kultturiviitteet.

Osaamistavoitteet:

Kurssilla kehitetään eurooppalaisen kulttuurin ja aatehistorian sekä eurooppalaisten, erityisesti romaanisten kielten rakenteen ja sanaston tuntemusta. Kurssin suoritettuaan opiskelija

- kykenee apuvälineiden avulla (sanasto, kielioppi) kääntämään hyvin yksinkertaista latinankielistä tekstiä suomeksi,
- tunnistaa ja pystyy muodostamaan latinan yleisiä kieliopillisia rakenteita (esim. substantiivien, adjektiivien ja yleisimpien pronominien taivutus, aktiivi / passiivi, pääaikamuodot),
- osaa selittää, miksi sana on lauseessa tietyssä muodossa (lauseenjäsennys, joitakin sijamuotojen erityiskäyttöjä),
- tunnistaa keskeisiä antiikin kulttuuriviitteitä.

Esitiedot:

Edeltävät tiedot: Edellytyksenä on Latina 1 -kurssin oppimäärän suorittaminen (koulussa latinaa lukeneet voivat saada vapautuksen Latina 2 ja 3 -kursseista).

Suoritustavat:

Harjoituskurssi ja tentti.

Kirjallisuus:

Kurssimoniste Latina 2

Lisätiedot:Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten kirjallisia viestintätaitoja, ryhmätyötaitoja, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä itsenäistä työskentelyä.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Latina 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 35
ilm.aika: 22.8.2017 10:00 - 31.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 3032ti9.1.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
2S 3032to11.1.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
3S 3033ti16.1.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
4S 3033to18.1.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
5S 3034ti23.1.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
6S 3034to25.1.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
7S 3035ti30.1.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
8S 3035to1.2.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
9S 3036ti6.2.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
10S 3036to8.2.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
11S 3037ti13.2.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
12S 3037to15.2.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
13S 3038ti20.2.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
14S 3038to22.2.201816:15-17:45VainioTapahtuman tiedot
15F 10510ma5.3.201816:00-18:00VainioTenttiTapahtuman tiedot
16F 10511pe16.3.201812:00-14:00VainioUusintatenttiTapahtuman tiedot