Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2019 21:53

XPVA001 Väittelijän viestintäosaaminen, 2 op, GERLANDER1

Kielikeskus

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.1.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.2.18 - 20.2.18
Ilmoittautumisaika: 1.7.17 klo 0:00 - 30.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 23.01.2018 - 30.01.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Maija Gerlander (maija.a.gerlander@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 10
Maksimi osallistujamäärä: 15 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopisto (JY), Kielikeskus (KIE), Kielikeskus, puheviestintä (KIE XPV)
Sisältö:Keskeistä sisältöä ovat väitöstilaisuuden vaiheet, väittelijän lectio praecursoria, väitöstiedottaminen ja karonkan viestintätilanteet. Työpaja on käytännönläheinen ja harjoituspainotteinen. Opetus tapahtuu vertaisryhmää ja -tukea hyödyntäen. Työpaja on suunnattu jatko-opiskelijoille, joiden väitöstilaisuus on lähestymässä.
Osaamistavoitteet:Osallistuttuaan työpajaan opiskelijan oletetaan:
• tietävän, miten väitöstilaisuus etenee
• ymmärtävän mikä on väittelijän viestinnällinen rooli tilanteessa
• ymmärtävän lectio praecursorian luonteen ja merkityksen ja osaavan valmistella ja toteuttaa oman lectionsa tarkoituksenmukaisesti
• ymmärtävän tiedottamisen ja mediasuhteiden merkityksen tutkimustulosten julkistamisessa
• tutustuneen väitöskaronkan puheenpitotapoihin.
Opetusmuodot:

Työpaja sisältää luentoja, keskusteluja, ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Kotitehtävänä valmistellaan mediatiedote ja lectio praecursoria.

Suoritustavat:Keskustelut, ryhmätyöt, harjoituslectio ja -mediatiedote, analyysi- ja arviointitehtävä.
Avainsanat:

väittelijä, väitöstilaisuus, lectio praecursoria, mediatiedote, väitöskaronkka

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 30.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 2036ti6.2.201812:15-14:00GerlanderTapahtuman tiedot
2S 2036ti6.2.201814:15-16:00GerlanderTapahtuman tiedot
3S 2037ti13.2.201812:15-14:00GerlanderTapahtuman tiedot
4S 3037ti13.2.201814:15-16:00GerlanderTapahtuman tiedot
5S 2128ti20.2.201812:15-14:00GerlanderTapahtuman tiedot
6S 2128ti20.2.201814:15-16:00GerlanderTapahtuman tiedot