Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2019 21:44

XKVA009 Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa, 2 - 3 op, KONTTURI1

Kielikeskus

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.3.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 20.3.18 - 12.4.18
Ilmoittautumisaika: 1.7.17 klo 0:00 - 20.3.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 13.03.2018 - 20.03.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Katja Kontturi (katja.j.kontturi@jyu.fi)
Laajuus: 2 - 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 11
Maksimi osallistujamäärä: 18 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopisto (JY), Kielikeskus (KIE), Kielikeskus, kirjoitusviestintä (KIE XKV)
Sisältö:Teknologian nopea kaikkiallistuminen on muuttanut käsityksiämme niin lukemisesta kuin kirjoittamisestakin: kun lukeminen on enää harvoin lineaarista paperilta lukemista, vaaditaan myös tutkijalta uudenlaisia kirjoittamisen taitoja, kuten kykyä huomioida teksteihin olennaisena osana kuuluvat kuvat, äänet, hyperlinkit, videot ja muut visuaaliset elementit. Niin sanottu uusi kirjoittaminen on paitsi vahvasti multimodaalista, myös alati liikkeessä oleva sosiaalinen prosessi.

Tässä työpajassa otetaan selvää, miten uuden kirjoittamisen mahdollisuudet on otettu haltuun tiedemaailmassa. Työpajassa tutustutaan olemassa oleviin tiedeblogeihin ja harjoitellaan toimivan, eri elementtejä sisältävän verkkotekstin tuottamista käytännössä. Työpajassa pohditaan, millaisessa suhteessa uuden kirjoittamisen toimintatavat - ja esimerkiksi tiedebloggaaminen - ovat tutkimustyöhön ja mitkä käytännön sovellukset ja toimintatavat palvelevat parhaiten omaa tutkijaprofiilia.

Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.
Osaamistavoitteet:Työpajassa osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan bloggaamisen (laajemmin: sosiaalisen median) näkökulmasta.
Hänen odotetaan tuntevan bloggaamisen lajityyppinä sekä tietävän, millaisia seikkoja hyvältä blogitekstiltä vaaditaan. Hänen odotetaan tuntevan bloggaamisen lajityyppinä sekä tietävän, millaisia seikkoja hyvältä blogitekstiltä vaaditaan ja saavan käsityksen siitä, miten hän voi monipuolistaa kirjoittajan taitojaan tutkijana. Osallistuja työstää omaa blogiaan eteenpäin saamansa vertaispalautteen perusteella.
Osallistujan odotetaan pohtivan, millä tavoin sosiaalinen media voisi olla mielekäs osa tutkijan arkea ja työstävän pajan aikana itselleen sopivan somestrategian.
Suoritustavat:Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin, työskentelyä annettujen tehtävien sekä omien tavoitteiden mukaisesti.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 18
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 20.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 30412ti20.3.201810:15-12:00KontturiTapahtuman tiedot
2S 30412ti20.3.201812:15-14:00KontturiTapahtuman tiedot
3S 30413ti27.3.201810:15-12:00KontturiTapahtuman tiedot
4S 30413ti27.3.201812:15-14:00KontturiTapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka14ti3.4.201810:15-12:00KontturiTapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka14ti3.4.201812:15-14:00KontturiTapahtuman tiedot
7Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka15ti10.4.201810:15-12:00KontturiTapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka15ti10.4.201812:15-14:00KontturiTapahtuman tiedot