Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.6.2019 07:28

XKVA008 Väitöskirjaretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi väitöskirjan tekijöille, 2 - 5 op, JOKINEN1

Kielikeskus

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 26.10.17 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.11.17 - 1.2.18
Ilmoittautumisaika: 1.7.17 klo 0:00 - 26.10.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 19.10.2017 - 26.10.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Elina Jokinen (elina.k.jokinen@jyu.fi)
Laajuus: 2 - 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 18 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopisto (JY), Kielikeskus (KIE), Kielikeskus, kirjoitusviestintä (KIE XKV)
Ajankohtaista:

Väitöskirjaretriitti on ohjattu kirjoitusleiri, joka koostuu yhteisestä, neljän tunnin orientaatiotapaamisesta Jyväskylän yliopistolla sekä viiden päivän työskentelystä Konneveden tutkimusasemalla ma 27.11. - pe 1.12. 2017. (Konneveden tutkimusasemasta: https://www.jyu.fi/bioenv/konnevesi/seminaaritoiminta.)

Retriitti on ohjattua opetustoimintaa, jossa pääpaino on intensiivisessä kirjoitustyössä eli oman väitöskirjan edistämisessä. Retriitissä on yhteinen päiväohjelma, johon kuuluu esimerkiksi yhteinen aamu- ja iltakokoontuminen sekä erilaisia pajoja tarpeen mukaan. Omaa kirjoittamista varten tehdään myös selkeä suunnitelma, mistä lisää ensimmäisessä tapaamisessa. Näin väitöskirjan kirjoittamiseen saa aivan erilaisen tuen kuin yksin työtä tehdessään. Eli retriitissä ohjaaja vetovastuussa kokonaisuudesta, joka on parhaimmillaan kerran elämässä -kokemus. 

Orientaatiotapaamisen alustava ajankohta on 2.11. klo 8-12. Tavoitteena on sopia aika, joka kävisi mahdollisuuksien mukaan kaikille osallistujille. Olen tämän vuoksi tehnyt orientaatiotapaamisesta Doodle-kyselyn: https://doodle.com/poll/pnkwxeharwm4ep7g Vastaa kyselyyn heti, kun olet varma osallistumisestasi tai viimeistään 30.9.2017.

Kenelle väitöskirjaretriitti sopii?

- Onko sinulla meneillään intensiivinen kirjoitusvaihe tutkimustyössäsi? Tai haluaisitko edistää tutkimustasi ja keskittyä kirjoittamiseen ilman muita häiriötekijöitä?

- Oletko valmis keskittymään kirjoittamiseen yhden arkiviikon verran, maanantaiaamusta perjantaipäivään? Kurssille osallistuminen edellyttää majoittumista Konnevedellä eikä viikon aikana voi olla muita sovittuja menoja esimerkiksi palavereja tai opetusta yliopistolla.

- Oletko valmis elämään hiljaista leirikouluelämää hieman askeettisissa olosuhteissa? Konnevesi tarjoaa ihanteellisen paikan keskittyä kirjoittamiseen, mutta luksusta siellä on vain luonto. Majoittuminen tapahtuu yhden hengen huoneissa soluasunnoissa. Kasvis- ja muut terveydelliset ruokavaliot huomioidaan, mutta mihinkään ”hifistelydieetteihin” pieni keittiö ei taivu. Myös pahasti sisäilma-allergiset saattavat saada Konnevedellä oireita, joten allergialääkkeillä varautuminen voi olla viisasta. (Mahd. allergiat voidaan ottaa huomioon majoitustiloja jaettaessa.)

- Oletko valmis maksamaan majoituksen ja ruokailut?

Täysihoito omassa huoneessa maanantain lounaalta perjantain lounaalle kaikilla aterioilla maksaa jatko-opiskelijalle (jatko-opiskelijatodistus) maksaa 172,75 euroa (Majoitus 110,- ja ruokailut 62,75). Henkilökunta maksaa 180,- (Majoitus 110,- ja ruokailut 70,-). (Hinnat keväällä 2016.)

- Konnevedelle mennään kimppakyydeillä ja tarvittaessa aseman bussilla. Oma auto ei siis ole osallistumisen ehto.

 - Pääsethän varmasti osallistumaan kurssin orientaatiotapaamiseen?

 

Konnevesi-apurahasta

Retriittiviikkoa varten on mahdollista hakea etukäteen Konnevesi-apurahaa, mutta apurahojen määrä riippuu kulloisestakin tilanteesta eikä paikka retriitissä tarkoita, että apuraha myönnettäisiin automaattisesti. Lisätietoa apurahasta: https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/konnevesi-apuraha

Ne jatko-opiskelijat, jotka haluavat käyttää graduretriittiin rehtorin myöntämän apurahan, maksavat tutkimusasemalla oleskelustaan rehtorin ja Konneveden tutkimusaseman

kanssa 1.4.2017 tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevan apurahahinnan 230,- euroa. Jatko-opiskelijat maksavat saavuttuaan apurahaviikkonsa itse tutkimusaseman kassaan.

Retriitin jälkeen opintotoimiston Tuula Maijanen laittaa maksuun apurahan opiskelijan tilille 250 euroa, joka sisältää ruoka- ja majoitusmaksun yliopistohinnalla 230,- euroa + 20,- euroa matkakuluista.

Mikäli aiot hakea Konnevesi-stipendiä, hae sitä ajoissa. Jos olet varma tulostasi ja olet varsinaisella etkä varasijalla, voit hakea stipendiä heti.

 

Huom. Tässä vaiheessa omasta varasijalla olosta ei kannata vielä huolestua. Tilanteet ehtivät muuttua vielä moneen kertaan, ja lopullinen osallistujajoukko on selvillä orientaatiotapaamisessa. Kannattaa siis osallistua, vaikka Korppi näyttäisi varasijaa.

Huom. Ennen väitöskirjaretriittiä järjestetään Kirjoittaminen vauhtiin -työpaja (XKVA006). Tämä paja sopii erityisen hyvin suoritettavaksi ennen retriittiä: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=212646

 

 

Sisältö:Väitöskirjaretriitti on viikon mittainen ohjattu kirjoittamisleiri Konneveden tutkimusasemalla. Päivittäinen työskentely on tarkasti aikataulutettu ja siihen kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätapaamisia ja ohjattuja opetustuokioita, joissa tehdään kirjoittamisprosessia sekä tutkijan itsetuntemusta tukevia harjoituksia. Pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, jolle osallistuja määrittelee viikko- ja päiväkohtaiset tavoitteet.

Väitöskirjaretriitissä osallistujalla on mahdollisuus keskittyä väitöskirjan työstämiseen, saada välineitä kirjoittamisensa hallintaan ja suunnitteluun sekä reflektoida omaa asemaansa tiedeyhteisössä. Kokonaisuudessaan väitöskirjaretriitin on tarkoitus vahvistaa osallistujan käsitystä itsestään tutkijana ja kirjoittamisesta osana tutkijan ammattitaitoa.

Ennen retriittiviikkoa ryhmälle järjestetään orientaatiotapaaminen yliopistolla.
Osaamistavoitteet:Osallistujan odotetaan kehittyvän kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja osoittavan pystyvänsä tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen tutkimustekstin kirjoittamiseen.
Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa työskentelyään ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä oletuksiaan tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta.
Osallistujan odotetaan kokeilevan itselleen uusia kirjoittamisen ja työskentelyn hallinnan tapoja ja kehittävän niistä kokemustensa perusteella omaan tutkijan työhönsä sopivia rutiineja.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen väitöskirjaprosessin tukeminen sekä tutkijaidentiteetin vahvistaminen.
Suoritustavat:Sitoutuminen väitöskirjaretriittiviikon ohjelmaan, sovittujen tehtävien tekeminen sekä toimiminen kirjoitusryhmässä annettujen ohjeiden mukaan.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatiotapaamiseen, työskentelyä annetun ohjelman sekä omien tavoitteiden mukaisesti. Suoritukseen kuuluu työskentelyä reflektoivia tehtäviä sekä vertaisryhmässä toimimista. Kurssin erilaajuisten suoritusten arviointiperusteet esitellään tarkemmin orientaatiotapaamisessa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 6, maksimi 18
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 26.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU E 207 Toivo44ke1.11.201713:15-16:00JokinenTapahtuman tiedot