Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.6.2019 07:29

XKVA001 Tieteellinen viestintä suomeksi: tekstikonsultaatio, 1 op, KONTTURI1 (oli: TORVELAINEN2)

Kielikeskus

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.2.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 15.6.18
Ilmoittautumisaika: 1.7.17 klo 0:00 - 1.2.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Katja Kontturi (katja.j.kontturi@jyu.fi)
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 11
Maksimi osallistujamäärä: 11 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopisto (JY), Kielikeskus (KIE), Kielikeskus, kirjoitusviestintä (KIE XKV)
Ajankohtaista:

Tekstikonsultaatioon otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä kymmenen ensimmäistä. Ilmoittautumisen vahvistamisajan päättymisen jälkeen kurssin ohjaaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin ja silloin sovitaan konsultaatioaika.  Jos ilmoittautunut ei vahvista ilmoittautumistaan eikä sovi konsultaatioaikaa ohjaajan kanssa, niin konsultaatiopaikka siirtyy jonossa seuraavalle. Näin ollen kannattaa ilmoittautua ja vahvistaa ilmoittautuminen, vaikka ei mahtuisikaan kymmenen ensimmäisen joukkoon.

Sisältö:Konsultaatiossa (1 t) tarkastellaan kirjoittajan tekstiä (noin 5 sivua) tekstin rakenteiden ja kielenhuollon (suomen kielen oikeakielisyysnormien) kannalta. Konsultaatiossa käsiteltävän tekstin on hyvä olla melkein valmis teksti, jotta kielenhuollollinen tarkastelu onnistuu. Luonnosvaiheessa olevasta tekstistä ei voi antaa kielenhuollollista palautetta.

Konsultaatiossa käsiteltävän tekstin lisäksi kirjoittaja tekee itsearvioinnin omista tieteellisen kirjoittamisen taidoistaan (noin 2 sivua). Itsearvioinnissa kirjoittaja voi kuvata omaa kirjoittamistaan, esittää oman näkemyksensä taidoistaan ja antaa lisätietoa konsultaatiossa käsiteltävästä tekstistä.
Osaamistavoitteet:Tekstikonsultaation jälkeen kirjoittajan odotetaan tiedostavan oman tieteellisen tekstinsä rakenteelliset ja kielelliset vahvuudet ja heikkoudet sekä tietävän, miten kehittää ilmaisuaan näistä näkökulmista.
Valintamenettely:

Tekstikonsultaatioon otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä kymmenen ensimmäistä. Ilmoittautumisen vahvistamisajan päättymisen jälkeen, kurssin ohjaaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin ja silloin sovitaan konsultaatioaika.  Jos ilmoittautunut ei vahvista ilmoittautumistaan eikä sovi konsultaatioaikaa ohjaajan kanssa, niin konsultaatiopaikka siirtyy jonossa seuraavalle.

Opetusmuodot:

Henkilökohtainen tekstikonsultaatio ja itsenäinen työskentely (itsearviointi omista tieteellisen kirjoittamisen taidoista sekä konsultaation jälkeinen työskentely tekstin parissa).

Suoritustavat:Itsenäinen ennakkotehtävä ja osallistuminen konsultaatioon.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu ennakkotehtävän tekeminen, ennakkotehtävän ja konsultaatiossa käsiteltävän tekstin lähettäminen ajoissa ennen tekstikonsultaatiota ja osallistuminen tekstikonsultaatioon.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.