Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:42

BIOA130 Biologian opettamisen kurssi, 6 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.7.17 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.8.17 - 9.3.18
Ilmoittautumisaika: 31.3.17 klo 12:00 - 15.7.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.8.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 22
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:

Kurssi on pääosiltaan didaktista biologiaa ja sillä opiskellaan sellaisia menetelmiä, joita on mahdollista käyttää myös koulujen opetuksessa. Kurssi on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa perehdytään kuvailevin menetelmin tärkeimpiin kotimaisiin ekosysteemeihin, kuten metsiin, soihin ja vesistöihin. Toisessa osassa tehdään yksinkertaisia biologisia laboratoriokokeita. Kolmannessa osuudessa perehdytään talviekologiaan ja sen opettamiseen. Kurssi on pakollinen opettajankoulutukseen osallistuville (kesän maasto-osan voi korvata ekologian ja evoluutiobiologian tai ympäristötieteen ja -teknologian maastokursseilla).

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla tavallisimpien suomalaisten luontotyyppien (metsät ja suot) keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset piirteet. Hän kykenee tunnistamaan ja nimeämään tavallisimmat metsä- ja suotyypit sekä niiden tunnusomaisen lajiston. Hän osaa käyttää tavallisimpia inventointimenetelmiä, eli mitata keskeisimmät tunnusluvut puustosta sekä kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuudesta. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää tavallisimpia selkärangattomien eläinten keräysmenetelmiä ja selkärankaisten havaintomenetelmiä. Hän kykenee myös erittelemään talven merkityksen eliöiden selviytymisessä, luonnon monimuotoisuudessa ja ekosysteemien toiminnassa. Hän osaa käyttää oppimiaan inventointi- ja keräysmenetelmiä tavoitteellisesti omassa opetustyössään sekä integroida niitä muiden oppiaineiden opetukseen. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan oppilasryhmän maasto- ja laboratorio-opetusta varten biologisia ilmiöitä havainnollistavia demonstraatioita, kokeita ja oppilastöitä, ja hän osaa opettaa tutkimisen perustaitoja oppilaille (hypoteesien ja ennusteiden tuottaminen, kokeiden suunnittelu). Lisäksi hän kykenee esittelemään havainnollisesti yleisölle pienimuotoisen tutkimuksen tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa myös hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessaan järkevällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla oppilaiden innostamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi. Opiskelija omaa ryhmätyötaitoja.

Esitiedot:

Biologian perusopinnot lajintuntemuksineen tulee olla suoritettuna ennen tätä kurssia. Niiden, jotka ovat osallistuneet ekologian tai ympäristötieteen kenttäkursseille, ei tarvitse osallistua tämän kurssin kesällä järjestettävälle kenttäosuudelle, vaan voivat tulla mukaan laboratorio-osuuden alkaessa.

Opetusmuodot:Lyhyet luennot ja demonstraatiot, pääosin omakohtainen työskentely jatkuvalla palautteella.
Suoritustavat:

Kurssilla laaditaan henkilökohtainen oppimispäiväkirja maasto-osuuksista ja kirjallinen raportti työpareittain laboratorio-osuuden töistä. Loppuseminaareissa esitellään töiden tulokset.

Aikataulu:

Kurssi alkaa elokuun maasto-osuudella, joka pidetään Konneveden tutkimusasemalla. Aseman ympäristön maastokohteisiin tehdään retkiä päivittäin. Kurssin laboratorio-osa pidetään syyslukukauden aikana ja talviosuus maaliskuussa Konneveden tutkimusasemalla.

Kirjallisuus:

Kurssin kenttäosille tulee ottaa mukaan saatavilla olevia oppaita kasveista ja eläimistä: värikuvakasvio, jokin lintukirja ja hyönteiskirja helpottavat työskentelyä kurssilla. Lisäksi lajintuntemuskurssien monisteet tulee olla mukana!

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Maasto-osuus (kesä) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 21
ilm.aika: 31.3.2017 12:00 - 15.7.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-32ma7.8.201710:15-16:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
2-32ti8.8.201708:15-16:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
3-32ke9.8.201708:15-16:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
4-32to10.8.201708:15-16:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
5-32pe11.8.201708:15-14:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
Maasto-osuus (talvi) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 20
ilm.aika: 31.3.2017 12:00 - 15.7.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10ma5.3.201810:15-16:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
2-10ti6.3.201808:15-16:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
3-10ke7.3.201808:15-16:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
4-10to8.3.201808:15-16:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot
5-10pe9.3.201808:15-14:00HaimiKonnevesiTapahtuman tiedot

Laboratoriotyöt [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Laboratoriotyöt 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 22
ilm.aika: 31.3.2017 12:00 - 15.7.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32437pe15.9.201712:15-14:00HaimiTapahtuman tiedot
2YAB32439ma25.9.201712:15-16:00HaimiTapahtuman tiedot
3YAB32439to28.9.201712:15-16:00HaimiTapahtuman tiedot
4YAB32443to26.10.201712:15-16:00HaimiTapahtuman tiedot
5YAB32443pe27.10.201712:15-16:00HaimiTapahtuman tiedot
6YAB32444ti31.10.201712:15-16:00HaimiTapahtuman tiedot
7YAA20445ma6.11.201712:15-16:00HaimiTapahtuman tiedot
8YAA30546ma13.11.201710:00-12:00HaimiTapahtuman tiedot
9YAA30546ma13.11.201712:15-14:00HaimiTapahtuman tiedot