Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.20.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.8.2017 03:29

ITKA201 Algoritmit 1, 4 op, Kesä 2017 [kotisivu]

Informaatioteknologian tiedekunta

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~mannikko/algoritmit1/
Alkaa - päättyy: 1.5.17 - 31.8.17
Ilmoittautumisaika: 1.5.17 klo 0:00 - 31.8.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.8.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 53
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Ajankohtaista:

Itsenäinen etäopiskelu kevään 2017 kurssin materiaalin pohjalta. 

Sisältö:Algoritmit, perustietorakenteet, pino, jono, lista, binääripuu, verkot, raaka voima, osittaminen, taulukointi, ahne menetelmä, heuristiikat.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia algoritmeja. Opiskelija osaa valita algoritmeille sopivat tietorakenteet.
Esitiedot:ITKP102 Ohjelmointi 1.
Opetusmuodot:Itsenäinen opiskelu.
Suoritustavat:Tentti.
Kurssin työmäärä:Luentojen seuraaminen, demotehtävien ratkaiseminen ja muu itsenäinen opiskelu yhteensä 105 h.
Kirjallisuus:Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, "Introduction to Algorithms". Weiss, "Data Structures and Algorithm Analysis in Java". Goodrich, Tamassia, Goldwasser, "Data Structures and Algorithms in Java".

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.