Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:11

VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen, 5 op

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 4.6.18
Ilmoittautumisaika: 21.8.17 klo 8:00 - 18.5.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 4.6.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Tomi Laapotti (tomi.t.laapotti@jyu.fi)
Eveliina Pennanen (eveliina.pennanen@gmail.com)
Yliopistonopettaja Mitra Raappana (mitra.raappana@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 235
Maksimi osallistujamäärä: 240
Sopii vielä: 5
Organisaatiot:Journalistiikan kandidaattiohjelma (JOUKA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA), Viestintä (VIS), Viestintätiede (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Kevätlukukaudella 2018 opintojakson tentin voi suorittaa eTenttinä (syksyn luentotallenteet katsottuaan) viikoilla 9-10 ja 19-20, ks. tarkemmin kohta Suoritustavat.

Tenttiä voi ainoastaan, mikäli on ilmoittautunut opintojaksolle.

Sisältö:Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.
Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
- ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
- ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
- tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijoita koskevat seuraavat osaamistavoitteet:
- tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet
- ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit
- arvostaa tieteellistä tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia
- tuntee tieteellisen tekstin ominaispiirteet.

Suoritustavat:

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat: Luennot ja oppimistehtävät

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: Luennot ja tentti. Syksyllä 2017 tenttiminen on mahdollista marras- ja joulukuussa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Keväällä 2018 tenttiminen tapahtuu eTenttinä. E-tenttiminen on mahdollista viikoilla 9, 10, 19 ja 20. 

Opintojakson luento-osuudella ei ole läsnäolovelvoitetta, mutta luennoille osallistumiselle on vahva suositus. Syksyn 2017 luennot tallennetaan ja ne ovat saatavilla Moniviestimessä myös koko kevään 2018 ajan. Polkuavain löytyy Kopasta, Materiaalikansiosta, Kurssisuunnitelma ja ohjeet -tiedostosta.

Huom. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijat: muistattehan ilmoittautua myös Tieteellisen ajattelun perusteet -ryhmään, jonka ensimmäinen tapaaminen on jo ma 4.9. Tieteellisen ajattelun perusteet -ryhmässä on 80 % läsnäolovelvoite. 

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Kunelius, Viestinnän vallassa (5. - 8. painos)
Trenholm, Thinking through communication (7. painos)

Yhteystiedot:

Syyslukukaudella 2017 kurssin vastuuopettaja on yliopistonopettaja Tomi Laapotti. 

Kevätlukukaudella 2018 kurssin vastuuopettaja on yliopistonopettaja Mitra Raappana.

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 1. syksy
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien tai tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kaikille yhteiset luennot [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 235, maksimi 240
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10336pe8.9.201708:30-10:00LaapottiTapahtuman tiedot
2MaA 10337ma11.9.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
3MaA 10337pe15.9.201708:30-10:00LaapottiTapahtuman tiedot
4MaA 10338ma18.9.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
5MaA 10338pe22.9.201708:30-10:00LaapottiTapahtuman tiedot
6MaA 10339ma25.9.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
7MaA 10339pe29.9.201708:30-10:00LaapottiTapahtuman tiedot
8MaA 10340ma2.10.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
9MaA 10340pe6.10.201708:30-10:00LaapottiTapahtuman tiedot
10MaA 10341ma9.10.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
11MaA 10341pe13.10.201708:30-10:00LaapottiTapahtuman tiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijoille: Tieteellisen ajattelun perusteet [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tieteellisen ajattelun perusteet [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 36, maksimi 40
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1H 30636ma4.9.201714:15-16:45Pennanen& LaapottiTapahtuman tiedot
2RUU C 101 Lucina37ke13.9.201710:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
3Boombox/Fermaatti (M 106.1, 106.2 ja 104)38ke20.9.201710:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
4H 30639ke27.9.201710:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
5-41ke11.10.201710:15-11:45-Paikka: yliopiston kirjasto sali B232Tapahtuman tiedot
6Boombox/Fermaatti (M 106.1, 106.2 ja 104)41to12.10.201712:15-14:45Pennanen& LaapottiTapahtuman tiedot
7L 212 B47ma20.11.201712:00-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
8L 212 B47ke22.11.201709:15-10:45LaapottiTapahtuman tiedot
9L 212 B47ke22.11.201712:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot

Tentti (ei journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmien opiskelijoille) [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä 4.6.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 20.5.2018 08:00 - 28.5.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 123ma4.6.201812:00-16:00RaappanaTapahtuman tiedot