Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:07

VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op

Journalistiikka (VIE), Kirjallisuus (TAIKU), Puheviestintä (VIE), Suomen kieli (KLS), Viestintä, Viestintätiede, Yhteisöviestintä (VIE), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.9.17 - 13.8.18
Ilmoittautumisaika: 21.8.17 klo 8:00 - 18.5.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 13.8.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Tomi Laapotti (tomi.t.laapotti@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Mitra Raappana (mitra.raappana@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 229
Maksimi osallistujamäärä: 240
Sopii vielä: 11
Organisaatiot:Journalistiikan kandidaattiohjelma (JOUKA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Kirjallisuuden kandidaattiohjelma (KIRKA), Kirjallisuus (TAIKU) (KIR), Puheviestintä (VIE) (PUH), Suomen kieli (KLS) (SKI), Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA), Viestintä (VIS), Viestintätiede (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma (AIKKA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI)
Ajankohtaista:

Opintojakson kirjatentti on mahdollista suorittaa kevätlukukaudella 2018 eTenttinä viikolla 4, viikoilla 9-10 sekä viikoilla 19-20. Tenttiin valmistautumista tukevat ohjeet ja esimerkkejä tenttikysymyksistä löytyvät kurssin Koppa-sivuilta. Sinun täytyy olla ilmoittautunut opintojaksolle voidaksesi suorittaa tentin.

Kurssisuunnitelman ja oleelliset ohjeet polkuavaimineen (Moniviestin) ja kurssiavaimineen (Moodle) löydät Kopasta.

Mikäli olet osallistunut Viestintä ja vaikuttaminen -opintojakson luennoille syksyllä 2016 tai aiemmin, voit ottaa tenttimiseen liittyen yhteyttä Tarja Valkoseen.

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa.

Luennoilla käsitellään tentittävän kirjallisuuden keskeisimpiä teemoja, vaikuttamisen ja argumentoinnin peruskäsitteitä ja teorioita.

Osaamistavoitteet:Opiskelija
- tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
- pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
- osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
- tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.
Suoritustavat:

Luennot ja kirjatentti

Tenttiin voi osallistua luentojen päätyttyä 5.12.2017 alkaen (syyslukukausi). Kevätlukukaudella 2018 opintojakson voi tenttiä eTenttinä viikolla 4, viikoilla 9-10 sekä viikoilla 19-20. Tenttiin valmistautumista tukevat ohjeet ja esimerkkejä tenttikysymyksistä löytyvät kurssin Koppa-sivuilta. Sinun täytyy olla ilmoittautunut opintojaksolle ja katsoa luennot voidaksesi suorittaa tentin. Luentoja voi seurata paikan päällä tai tallenteina Moniviestimestä. Luennoille osallistumista suositellaan lämpimästi.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  Rieke, Sillars & Peterson, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista:
  Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai
  Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos).

Tentin kysymystyyppi on essee. Tenttiin tulee vastattaviksi kaksi kysymystä, joista toinen on aina teoksesta Rieke, Sillars & Peterson ja toinen joko teoksesta Larson tai Stiff & Mongeau sen perusteella, kumman ko. teoksista olet valinnut tentittäväksesi. 

Yhteystiedot:

Syyslukukaudella 2017 kurssin vastuuopettaja on yliopistonopettaja Tomi Laapotti. 

Kevätlukukaudella 2018 kurssin vastuuopettaja on yliopistonopettaja Mitra Raappana.

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 229, maksimi 240
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1M 10336ti5.9.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
2M 10337ti12.9.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
3M 10338ti19.9.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
4M 10339ti26.9.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
5M 10340ti3.10.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
6M 10341ti10.10.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
7M 10344ti31.10.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
8M 10345ti7.11.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
9M 10346ti14.11.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
10M 10347ti21.11.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
11M 10348ti28.11.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot
12M 10349ti5.12.201714:15-15:45LaapottiTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 13.8.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 20.5.2018 08:00 - 6.8.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 133ma13.8.201812:00-16:00RaappanaTapahtuman tiedot