Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:07

VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset, 5 op

Journalistiikka (VIE), Puheviestintä (VIE), Viestintä, Viestintätiede, Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.2.18 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Journalistiikan kandidaattiohjelma (JOUKA): 1000 
Journalistiikka (VIE) (JOU): 1000 
Puheviestintä (VIE) (PUH): 1000 
Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA): 1000 
Viestintä (VIS): 1000 
Viestintätieteet (VIE): 1000 
Yhteisöviestintä (VIE) (YVI): 1000 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.1.18 - 26.8.18
Ilmoittautumisaika: 11.12.17 klo 8:00 - 14.2.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Mikko Villi (mikko.villi@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 186
Maksimi osallistujamäärä: 240 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Journalistiikan kandidaattiohjelma (JOUKA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA), Viestintä (VIS), Viestintätiede (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ja analysoidaan ajankohtaisia mediasisältöjä.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet
- ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa
- ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset
- tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat
- omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan.
Suoritustavat:

Luennot ja analyysitehtävät

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  Briggs & Burke 2010 (3. painos). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet
  Jones & Salter 2012. Digital journalism
  Luostarinen & Raittila (toim.) 2014. Journalistin vapaus
  Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
  McQuail 2013. Journalism and Society
  Nieminen & Pantti 2012 (3. uud. painos). Media markkinoilla
  Nordenstreng & Nieminen (toim.) 2017. Suomen mediamaisema
  Ramonet 2012. Mediaräjähdys – journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella
  Suominen ym. 2013. Sosiaalisen median lyhyt historia
Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 186, maksimi 240
ilm.aika: 11.12.2017 08:00 - 14.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 3042ke10.1.201809:15-11:45VilliTapahtuman tiedot
2L 3043ke17.1.201809:15-11:45VilliTapahtuman tiedot
3L 3044ke24.1.201809:15-11:45VilliTapahtuman tiedot
4L 3045ke31.1.201809:15-11:45VilliTapahtuman tiedot
5L 3046ke7.2.201809:15-11:45VilliTapahtuman tiedot
6L 3047ke14.2.201809:15-11:45VilliTapahtuman tiedot