Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.7.2019 12:51

VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit, 5 op [kotisivu]

Journalistiikka (VIE), Puheviestintä (VIE), Viestintä, Viestintätiede, Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 5.2.18 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Journalistiikan kandidaattiohjelma (JOUKA): 1000 
Journalistiikka (VIE) (JOU): 1000 
Puheviestintä (VIE) (PUH): 1000 
Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA): 1000 
Viestintä (VIS): 1000 
Viestintätieteet (VIE): 1000 
Yhteisöviestintä (VIE) (YVI): 1000 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/214240
Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 13.8.18
Ilmoittautumisaika: 11.12.17 klo 8:00 - 5.2.18 klo 23:59
Opettaja(t): Tutkimuskoordinaattori Heikki Kuutti (heikki.kuutti@jyu.fi)
Lehtori Tarja Valkonen (tarja.valkonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 181
Maksimi osallistujamäärä: 240 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Journalistiikan kandidaattiohjelma (JOUKA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA), Viestintä (VIS), Viestintätiede (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Kurssin kaikki luennot tallennetaan Moniviestimeen. Polkuavaimen löydät kurssin Kopasta Vuorovaikutusetiikka-kansiosta  8.1.2018 luentokerran dioista.

Sisältö:Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
- osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
- tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
- ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet sekä niiden merkityksen alan ammattilaisen työssä
- motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.
Suoritustavat:

Luennot ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Johannesen, Valde & Whedbee, Ethics in Human Communication (6. painos)
Mäntylä 2008. Journalistin etiikka (2. uud. laitos)
Neuvonen 2005. Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
Tiilikka 2008. Journalistin sananvapaus

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 181, maksimi 240
ilm.aika: 11.12.2017 08:00 - 5.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 3042ma8.1.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
2L 3043ma15.1.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
3L 3044ma22.1.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
4L 3045ma29.1.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
5L 3046ma5.2.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
6L 3047ma12.2.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
7L 3048ma19.2.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
8L 3049ma26.2.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
9L 30411ma12.3.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
10L 30412ma19.3.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
11L 30415ma9.4.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot
12L 30416ma16.4.201814:15-15:45-Tapahtuman tiedot