Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:49

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 5.9.17 klo 09:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.9.17 - 19.10.17
Ilmoittautumisaika: 1.7.17 klo 0:00 - 5.9.17 klo 9:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 11.9.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Sanni-Leea Aalto (emailaddress@no.address.filled)
Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Kati Kivisaari (kati.m.kivisaari@student.jyu.fi)
Ilkka Kronholm (ilkka.i.kronholm@jyu.fi)
Lehtori Minna-Maarit Kytöviita (minna-maarit.kytoviita@jyu.fi)
Yliopistotutkija Carita Lindstedt-Kareksela (carita.a.lindstedt@jyu.fi)
Professori Mikko Mönkkönen (mikko.monkkonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Riitta Nissinen (riitta.m.nissinen@jyu.fi)
Tutkijatohtori Ossi Nokelainen (ossi.nokelainen@jyu.fi)
Ilkka Ratinen
Yliopistonlehtori Sami Taipale (sami.taipale@jyu.fi)
Tutkijatohtori Janne Valkonen (janne.k.valkonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 109
Maksimi osallistujamäärä: 120
Sopii vielä: 11
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:

Huomioi, että ilmoittautuessasi kurssille Sinun on ilmoittauduttava myös johonkin harjoitusryhmään! Tärkeää on lisäksi huomata, että kurssin ryhmäkeskusteluissa on läsnäolovelvoite.

Sisältö:Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja pääosin globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehän ilmiöt, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot sekä biomit.
Osaamistavoitteet:Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat. Hän osaa kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla tasolla ja tunnistaa tärkeimpien biomien erot. Opiskelija kykenee myös selittämään keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt. Hän kykenee myös erittelemään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Lisäksi opiskelija omaa kurssin jälkeen keskeisimpiä ryhmätyötaitoja, kuten toimimista puheenjohtajana ja sihteerinä.
Ilmoittautuminen:

Kun ilmoittaudut kurssille, ilmoittaudu samalla johinkin harjoitusryhmään.

Opetusmuodot:

Kurssi sisältää kaikille yhteisiä luentoja, kirjalliseen aineistoon perehtymistä, ryhmäkeskusteluja sekä itsenäisesti ja ryhmässä ratkottavia tehtäviä.

Suoritustavat:Osallistuminen ryhmäkeskusteluihin sekä harjoitustehtävien ja tentin hyväksytty suorittaminen.

Avoin yliopisto
Osallistuminen kontaktiopetukseen (verkko-opetus ja/tai lähitapaamiset) ja ryhmätyöskentelyyn, kirjalliset tehtävät sekä oppimistehtävät tai tentti. TAI etäopiskeluvaihtoehto, jossa oppimistehtävät.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-1-292-17043-5Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Edition, 11th Edition. Pearson.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti. Tehtävien hyväksytty suorittaminen nostaa arvosanaa yhdellä pykälällä.

Avoin yliopisto
Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset ryhmä- ja yksilötyöt sekä oppimistehtävä- tai tenttisuoritus. Etäopiskeluvaihtoehdossa kirjalliset työt.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 109, maksimi 120
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30336ti5.9.201710:15-12:00HaimiKurssin tavoitteet ja sisältö. Tieteellinen tieto ja tutkimusTapahtuman tiedot
2YAA 30337to14.9.201712:15-14:00MönkkönenBiomitTapahtuman tiedot
3YAA 30338to21.9.201712:15-14:00KytöviitaEkosysteemit ja aineiden kierrotTapahtuman tiedot
4YAA 30339to28.9.201712:15-14:00IhalainenValon biologiaaTapahtuman tiedot
5YAA 30340to5.10.201712:15-14:00NissinenFotosynteesiTapahtuman tiedot
6MaA 10241to12.10.201712:15-14:00TaipaleEnergia ja sen merkitysTapahtuman tiedot
7MaA 10342to19.10.201712:15-14:00HaimiKurssin yhteenvetoTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 108, maksimi 120
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30337ti12.9.201710:15-12:00HaimiTapahtuman tiedot
2YAA 30338ti19.9.201710:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
3YAA 30339ti26.9.201710:15-12:00KytöviitaTapahtuman tiedot
4YAA 30340ti3.10.201710:15-12:00IhalainenTapahtuman tiedot
5FYS141ti10.10.201710:00-12:00NissinenTapahtuman tiedot
6YAA 30341ti10.10.201710:15-12:00NissinenTapahtuman tiedot
7YlistöKem142ti17.10.201710:15-12:00TaipaleTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30536ke6.9.201708:15-10:00HaimiTapahtuman tiedot
2YAA30537ke13.9.201708:15-10:00HaimiTapahtuman tiedot
3YAA30538ke20.9.201708:15-10:00HaimiTapahtuman tiedot
4YAA30539ke27.9.201708:15-10:00HaimiTapahtuman tiedot
5YAA30540ke4.10.201708:15-10:00HaimiTapahtuman tiedot
6YAA30541ke11.10.201708:15-10:00HaimiTapahtuman tiedot
7YAA30542ke18.10.201708:15-10:00HaimiTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31036ke6.9.201708:15-10:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
2YAB31037ke13.9.201708:15-10:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
3YAB31038ke20.9.201708:15-10:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
4YAB31039ke27.9.201708:15-10:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
5YAB31040ke4.10.201708:15-10:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
6YAB31041ke11.10.201708:15-10:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
7YAB31042ke18.10.201708:15-10:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30536ke6.9.201710:15-12:00NokelainenTapahtuman tiedot
2YAA30537ke13.9.201710:15-12:00NokelainenTapahtuman tiedot
3YAA30538ke20.9.201710:15-12:00NokelainenTapahtuman tiedot
4YAA30539ke27.9.201710:15-12:00NokelainenTapahtuman tiedot
5YAA30540ke4.10.201710:15-12:00NokelainenTapahtuman tiedot
6YAA30541ke11.10.201710:15-12:00NokelainenTapahtuman tiedot
7YAA30542ke18.10.201710:15-12:00NokelainenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31036ke6.9.201710:15-12:00Lindstedt-KarekselaTapahtuman tiedot
2YAB31037ke13.9.201710:15-12:00Lindstedt-KarekselaTapahtuman tiedot
3YAB31038ke20.9.201710:15-12:00Lindstedt-KarekselaTapahtuman tiedot
4YAB31039ke27.9.201710:15-12:00Lindstedt-KarekselaTapahtuman tiedot
5YAB31040ke4.10.201710:15-12:00Lindstedt-KarekselaTapahtuman tiedot
6YAB31041ke11.10.201710:15-12:00Lindstedt-KarekselaTapahtuman tiedot
7YAB31042ke18.10.201710:15-12:00Lindstedt-KarekselaTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30536ke6.9.201712:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot
2YAA30537ke13.9.201712:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot
3YAA30538ke20.9.201712:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot
4YAA30539ke27.9.201712:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot
5YAA30540ke4.10.201712:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot
6YAA30541ke11.10.201712:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot
7YAA30542ke18.10.201712:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31036ke6.9.201712:15-14:00AaltoTapahtuman tiedot
2YAB31037ke13.9.201712:15-14:00AaltoTapahtuman tiedot
3YAB31038ke20.9.201712:15-14:00AaltoTapahtuman tiedot
4YAB31039ke27.9.201712:15-14:00AaltoTapahtuman tiedot
5YAB31040ke4.10.201712:15-14:00AaltoTapahtuman tiedot
6YAB31041ke11.10.201712:15-14:00AaltoTapahtuman tiedot
7YAB31042ke18.10.201712:15-14:00AaltoTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30536ke6.9.201714:15-16:00ValkonenTapahtuman tiedot
2YAA30537ke13.9.201714:15-16:00ValkonenTapahtuman tiedot
3YAA30538ke20.9.201714:15-16:00ValkonenTapahtuman tiedot
4YAA30539ke27.9.201714:15-16:00ValkonenTapahtuman tiedot
5YAA30540ke4.10.201714:15-16:00ValkonenTapahtuman tiedot
6YAA30541ke11.10.201714:15-16:00ValkonenTapahtuman tiedot
7YAA30542ke18.10.201714:15-16:00ValkonenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31036ke6.9.201714:15-16:00KivisaariTapahtuman tiedot
2YAB31037ke13.9.201714:15-16:00KivisaariTapahtuman tiedot
3YAB31038ke20.9.201714:15-16:00KivisaariTapahtuman tiedot
4YAB31039ke27.9.201714:15-16:00KivisaariTapahtuman tiedot
5YAB31040ke4.10.201714:15-16:00KivisaariTapahtuman tiedot
6YAB31041ke11.10.201714:15-16:00KivisaariTapahtuman tiedot
7YAB31042ke18.10.201714:15-16:00KivisaariTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2017 00:00 - 11.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350pe15.12.201708:00-12:00Aalto, Haimi, Ihalainen, Kataja-aho, Kivisaari, Kronholm, Kytöviita, Lindstedt-Kareksela, Mönkkönen, Nissinen, Nokelainen, Ratinen, Taipale, ValkonenTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 107, maksimi 120
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS143ke25.10.201716:00-18:00Aalto, Haimi, Ihalainen, Kataja-aho, Kivisaari, Kronholm, Kytöviita, Lindstedt-Kareksela, Mönkkönen, Nissinen, Nokelainen, Ratinen, Taipale, ValkonenTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 120
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30347ke22.11.201716:00-18:00Aalto, Haimi, Ihalainen, Kataja-aho, Kivisaari, Kronholm, Kytöviita, Lindstedt-Kareksela, Mönkkönen, Nissinen, Nokelainen, Ratinen, Taipale, ValkonenTapahtuman tiedot

Rästitentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Salivaraus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Salivaraus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen];
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 5.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS343ke25.10.201716:00-18:00HaimiTapahtuman tiedot