Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:09

YCCA2110 Yhteisöviestinnän teoriat ja sisällöntuotanto, 6 op

Viestinnän johtaminen (JSBE), Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.10.17 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Viestinnän johtaminen (JSBE) (YCC): 1000 
Yhteisöviestintä (VIE) (YVI): 1000 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK): 800 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 25.10.17 - 13.12.17
Ilmoittautumisaika: 21.8.17 klo 0:00 - 24.10.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.12.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Laura Asunta (laura.asunta@jyu.fi)
Emmi Hyvönen (emmi.hyvonen@jkl.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 26
Maksimi osallistujamäärä: 24 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Viestinnän johtaminen (JSBE) (YCC), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Kurssiin liittyvät kyselyt Emmi Hyvöselle, emmi.hyvonen@jkl.fi

Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan yhteisöviestinnän keskeisiä teorioita ja sitä, miten näitä sovelletaan käytännössä organisaatioiden viestintäprosesseissa.
Yhteisöviestinnän teorioiden valossa tarkastellaan viestinnän roolia organisaation toiminnan mahdollistajana sekä suhteiden ja identiteetin rakentajana.

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee yhteisöviestinnän keskeiset teoriat ja osaa analysoida yhteisöviestinnän prosesseja teoreettisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta
- tuntee yhteisöviestinnän teorioiden taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja teorioita
- ymmärtää viestinnän merkityksen organisaation strategisena voimavarana
- osaa suunnitella ja tuottaa sisältöä monikanavaisesti organisaation erilaisiin viestintätarpeisiin
- hallitsee viestintäkampanjan laatimisen perusperiaatteet
- osaa työskennellä työryhmässä ja arvioida viestinnän sisällöntuotantoprosessia kokonaisuutena.
Valintamenettely:

Etusijalla viestinnän johtamisen opintosuunnan valinneet opiskelijat (YCC) sekä yhteisöviestinnän aineopintoja suorittavat pää- ja sivuaineopiskelijat. Tämän jälkeen ilmoittautumisjärjestyksessä muut kauppakorkeakoulun opiskelijat tai yhteisöviestijät.

Suoritustavat:

Kontaktiopetuskurssi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa. Ajoitus: Syyslukukausi 2. periodi.

Luennot (läsnäolovelvollisuus), taitto- ja kuvankäsittelyharjoitusryhmät, oppimispäiväkirja sekä harjoitustyö.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Artikkelipaketti

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-1-285-16420-5Miller, K. (2015). Organizational communication. Approaches and processes. 7. painos.
9780203883235Ihlen, Ø., Fredrikson, M., & Ruler, B. v. (2009). Public relations and social theory: Key figures and concepts. New York: Routledge.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, oppimispäiväkirja ja harjoitustyö.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, maksimi 24
ilm.aika: 21.8.2017 00:00 - 24.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23443ke25.10.201716:15-19:00AsuntaTapahtuman tiedot
2Ag C23444ke1.11.201716:15-19:00AsuntaTapahtuman tiedot
3Ag C23445ke8.11.201716:15-19:00AsuntaTapahtuman tiedot
4Ag D21146ke15.11.201716:15-19:00AsuntaTapahtuman tiedot
5Ag C23447ke22.11.201716:15-19:00AsuntaTapahtuman tiedot
6Ag C23448ke29.11.201716:15-19:00AsuntaTapahtuman tiedot
7Ag C23450ke13.12.201716:15-19:00AsuntaTapahtuman tiedot

Harjoitukset [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä A [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 1, maksimi 16
ilm.aika: 21.8.2017 00:00 - 29.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 32844ma30.10.201716:15-19:00-Tapahtuman tiedot
2X 32845ma6.11.201716:15-19:00-Tapahtuman tiedot
3X 32846ma13.11.201716:15-19:00-Tapahtuman tiedot
Ryhmä B [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 1, maksimi 16
ilm.aika: 21.8.2017 00:00 - 29.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 32844ti31.10.201716:15-19:00-Tapahtuman tiedot
2X 32845ti7.11.201716:15-19:00-Tapahtuman tiedot
3X 32846ti14.11.201716:15-19:00-Tapahtuman tiedot