Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:04

YCCA2130 Mediasuhteet, 5 op

Viestinnän johtaminen (JSBE), Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.12.17 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Master's Degree Programme in Digital Marketing and Corporate Communication (DMCMP): 1000 
Viestinnän johtaminen (JSBE) (YCC): 1000 
Viestinnän johtamisen opintosuunta (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (YCCOS): 1000 
Viestinnän johtamisen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma) (YCCOS): 1000 
Viestinnän johtamisen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma) (YCCOS): 1000 
Viestinnän johtamisen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma) (YCCOS): 1000 
Yhteisöviestintä (VIE) (YVI): 1000 
Johtaminen (JSBE) (YJO): 400 
Johtamisen opintosuunta (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (YJOOS): 400 
Johtamisen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma) (YJOOS): 400 
Johtamisen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma) (YJOOS): 400 
Johtamisen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma) (YJOOS): 400 
Laskentatoimen opintosuunta (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (YLAOS): 400 
Laskentatoimen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma) (YLAOS): 400 
Laskentatoimen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma) (YLAOS): 400 
Laskentatoimen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma) (YLAOS): 400 
Laskentatoimi (JSBE) (YLA): 400 
Markkinoinnin opintosuunta (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (YMAOS): 400 
Markkinoinnin opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma) (YMAOS): 400 
Markkinoinnin opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma) (YMAOS): 400 
Markkinoinnin opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma) (YMAOS): 400 
Markkinointi (JSBE) (YMA): 400 
Master's Degree Programme in Banking and International Finance (BIFMP): 400 
Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management (CEMMP): 400 
Master's Degree Programme in International Business and Entrepreneurship (IBEMP): 400 
Ympäristöjohtaminen (YTJ): 400 
Yrittäjyys (JSBE) (YRI): 400 
Yrityksen taloustiede (JSBE) (YTT): 400 
Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma (YTTKA): 400 
Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma (YTTMA): 400 
Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma (YTTTO): 400 
Yritystaloustieteiden pääaineryhmä (TTK) (YTP): 400 
Yritysten ympäristöjohtaminen (JSBE) (CEM): 400 
Yritysten ympäristöjohtamisen opintosuunta (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) (YTJOS): 400 
Yritysten ympäristöjohtamisen opintosuunta (Yrityksen taloustieteiden tohtoriohjelma) (YTJOS): 400 
Taloustiede (JSBE) (KTT): 200 
Taloustieteen kandidaattiohjelma (TALKA): 200 
Taloustieteen maisteriohjelma (TALMA): 200 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.1.18 - 2.2.18
Ilmoittautumisaika: 16.10.17 klo 0:00 - 10.12.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.1.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Taina Erkkilä (taina.h.erkkila@student.jyu.fi)
Professori Vilma Luoma-aho (vilma.luoma-aho@jyu.fi)
Tohtorikoulutettava Salla Syvänen (salla.k.syvanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 35
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Viestinnän johtaminen (JSBE) (YCC), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:Opintojaksolla tarkastellaan, analysoidaan ja harjoitellaan viestintäammattilaisten työskentelyä median kanssa. Tarkoituksena on perehtyä mediajulkisuuteen ja mediamaineeseen sekä mediatiedottamiseen ja toimitustyön logiikkaan. Perinteisen median lisäksi tutustutaan myös uuden mediaympäristön ilmiöihin kuten bloggaaja/vloggaajasuhteisiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää sekä perinteisen että uuden mediajulkisuuden rakentumismekanismeja ja ymmärtää organisaatioiden mediayhteistyötä
- tuntee median toimintatavat, oikeudet, velvollisuudet ja tuotokset, osaa ennakoida sen tiedontarpeita ja osaa hyödyntää näitä taitoja suunnitellessaan ja valmistellessaan lausuntoja, lehdistö- ja uusmediatiedotteita ja –tilaisuuksia
- osaa valmistella, toteuttaa ja arvioida mediahaastatteluita ja -tilaisuuksia, toimia näissä organisaation edustajana sekä neuvoa organisaation edustajia toimittajien kohtaamisessa
Valintamenettely:

1. sijalla Viestinnän johtamisen pääaineopiskelijat ja yhteisöviestinnän pääaineopiskelijat

2. sijalla DMCC:n maisteriohjelman opiskelijat

3. sijalla Yhteisöviestinnän sivuaineopiskelijat

4. sijalla kauppakorkeakoulun opiskelijat (markkinointi, johtaminen, laskentatoimi)

5. sijalla muut yliopiston opiskelijat

Suoritustavat:

Luennot, harjoitustehtävät, kurssityö.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Artikkelipaketti

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-952-5123-78-4Kuutti, Heikki, 2008. Mediakierre, selviytyminen kielteisessä julkisuudessa.

Yhteystiedot:

Tohtorikoulutettava Salla Syvänen, salla.k.syvanen(at)jyu.fi

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssilla läsnäolot ja aktiivinen keskusteluun osallistuminen 20%
Harjoitustehtävät ja kurssityö 80%

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 35, maksimi 40
ilm.aika: 16.10.2017 00:00 - 10.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Gamma2to11.1.201809:15-15:00-Tapahtuman tiedot
2Ag C2342pe12.1.201809:15-12:00-Tapahtuman tiedot
3Ag C2343to18.1.201809:15-15:00-Tapahtuman tiedot
4Lea Pulkkisen sali3pe19.1.201809:15-12:00-Tapahtuman tiedot
5Ag C2345pe2.2.201809:15-12:00-Tapahtuman tiedot