Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:46

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 31.12.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 24.12.2017 - 31.12.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.1.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Laboratoriomestari Ahti Karusalmi (ahti.karusalmi@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Karvonen (anssi.t.karvonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Atte Komonen (atte.i.komonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Esa Koskela (esa.m.koskela@jyu.fi)
Lehtori Minna-Maarit Kytöviita (minna-maarit.kytoviita@jyu.fi)
Tutkijatohtori Timo Ruokonen (timo.j.ruokonen@jyu.fi)
Professori Jouni Taskinen (jouni.k.taskinen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 82
Maksimi osallistujamäärä: 125
Sopii vielä: 43
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kurssilla käydään läpi monimuotoisuuden syntyyn ja ylläpitoon liittyviä mekanismeja sekä paikallisessa että maapallon mittakaavassa. Keskiössä on evoluutioteoria sekä eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan yleiskatsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin, kuten eliöiden rakenteiden, toiminnan ja elinkiertojen monimuotoisuuteen sekä taksonomiseen monimuotoisuuteen. Kurssiin sisältyy luentoja, laboratorioharjoituksia ja oppimistehtäviä.
Osaamistavoitteet:Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää luonnon monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden. Opiskelija ymmärtää, mitkä bioottiset ja abioottiset tekijät ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat monimuotoisuuteen akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä eri mittakaavoissa. Hän osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita, ja pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän ymmärtää, miten ihminen vaikuttaa monimuotoisuuteen ja mikä on monimuotoisuuden merkitys ihmiskunnalle. Opiskelija ymmärtää, miten eliöiden rakenne, toiminta ja elämänkierto altistavat niitä ympäristömuutoksille. Harjoitustöiden jälkeen opiskelija osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet. Opiskelija hallitsee keskeisen englanninkielisen termistön.
Esitiedot:BENP1001, BENP1002, BENP1003
Suoritustavat:Kurssiin sisältyy luentoja (32 h), laboratorioharjoituksia (20 h) ja museotehtävä. Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta, mutta ne edesauttavat vaikeaan asiaan tutustumista sekä oppimistehtävien tekemistä. Kurssin laboratorioharjoituksissa on sen sijaan läsnäolovelvollisuus. Kurssissa on esitentti (läpipääsy ehtona labratöihin) sekä lopputentti.

Avoin yliopisto
Laboratorioharjoitukset, kirjalliset tehtävät sekä tentti
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste: BENP1004 Luonnon monimuotoisuus.

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
13: 978-1-292-17043-5Campbell et al. 2018: Biology - A Global Approach, 11th edition

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Pakollinen läsnäolo laboratoriossa, oppimistehtävät, tentit.

Avoin yliopisto
Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset työt ja tenttisuoritus

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 81, maksimi 125
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3032ma8.1.201810:15-12:00KomonenJohdatus kurssiin ja monimuotoisuuteenTapahtuman tiedot
2YAA 3032ti9.1.201812:15-14:00KomonenMonimuotoisuuden ylläpitoTapahtuman tiedot
3YAA 3032to11.1.201812:15-14:00KomonenMonimuotoisuuden syntyTapahtuman tiedot
4YAA 3033ma15.1.201812:15-14:00KnottEliökunnan monimuotoisuuden kuvaaminenTapahtuman tiedot
5YAA 3033ti16.1.201812:15-14:00KomonenElinkiertojen monimuotoisuusTapahtuman tiedot
6YAA 3033to18.1.201812:15-14:00KytöviitaItiökasvitTapahtuman tiedot
7YAA 3034ke24.1.201812:15-14:00KytöviitaSiemenkasvitTapahtuman tiedot
8YAA 3034to25.1.201812:15-14:00KytöviitaSienetTapahtuman tiedot
9YAA 3035ma29.1.201810:15-12:00KomonenSelkärangattomat 1Tapahtuman tiedot
10YAA 3035to1.2.201812:15-14:00KomonenSelkärangattomat 2Tapahtuman tiedot
11YAA 3036ma5.2.201810:15-12:00KomonenSelkärankaisetTapahtuman tiedot
12YAA 3036to8.2.201812:15-14:00KomonenGlobaali monimuotoisuusTapahtuman tiedot
13YAA 3037ma12.2.201812:15-14:00KomonenPaikallinen monimuotoisuusTapahtuman tiedot
14YAA 3037to15.2.201812:15-14:00KomonenMonimuotoisuus ja ihminen 1Tapahtuman tiedot
15YAA 3038ma19.2.201812:15-14:00KomonenMonimuotoisuus ja ihminen 2Tapahtuman tiedot
16YAA 3038ti20.2.201812:15-14:00-VarallaTapahtuman tiedot

Harjoitustyö [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3244ma22.1.201812:15-14:00KomonenMikroskopointiTapahtuman tiedot
2YAB3244to25.1.201814:15-16:00Kataja-ahoSammalten rakenne ja elämänkiertoTapahtuman tiedot
3YAB3245ti30.1.201812:15-14:00Kataja-ahoSanikkaisten rakenne ja elintoiminnotTapahtuman tiedot
4YAB3245to1.2.201814:15-16:00ValliusSiemenkasvien rakenne ja elämänkiertoTapahtuman tiedot
5YAB3246ti6.2.201812:15-14:00KytöviitaSienten rakenne ja elämänkierrotTapahtuman tiedot
6YAB3246to8.2.201814:15-16:00TaskinenSimpukkaTapahtuman tiedot
7YAB3247ti13.2.201812:15-14:00KomonenTorakkaTapahtuman tiedot
8YAB3248ti20.2.201814:15-16:00KarusalmiLieroTapahtuman tiedot
9YAB3248to22.2.201812:15-16:00KarvonenHeisimato ja kalaTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3244ma22.1.201814:15-16:00KomonenMikroskopointiTapahtuman tiedot
2YAB3244to25.1.201816:15-18:00Kataja-ahoSammalten rakenne ja elämänkiertoTapahtuman tiedot
3YAB3245ti30.1.201814:15-16:00Kataja-ahoSanikkaisten rakenne ja elintoiminnotTapahtuman tiedot
4YAB3245to1.2.201816:15-18:00ValliusSiemenkasvien rakenne ja elämänkiertoTapahtuman tiedot
5YAB3246ti6.2.201814:15-16:00KytöviitaSienten rakenne ja elämänkierrotTapahtuman tiedot
6YAB3246to8.2.201816:15-18:00TaskinenSimpukkaTapahtuman tiedot
7YAB3247ti13.2.201814:15-16:00KomonenTorakkaTapahtuman tiedot
8YAB3248ti20.2.201816:15-18:00KarusalmiLieroTapahtuman tiedot
9YAB3248pe23.2.201814:15-18:00KarvonenHeisimato ja kalaTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3244ti23.1.201812:15-14:00KomonenMikroskopointiTapahtuman tiedot
2YAB3244pe26.1.201810:15-12:00Kataja-ahoSammalten rakenne ja elämänkiertoTapahtuman tiedot
3YAB3245ke31.1.201812:15-14:00Kataja-ahoSanikkaisten rakenne ja elintoiminnotTapahtuman tiedot
4YAB3245pe2.2.201810:15-12:00ValliusSiemenkasvien rakenne ja elämänkiertoTapahtuman tiedot
5YAB3246ke7.2.201812:15-14:00KytöviitaSienten rakenne ja elämänkierrotTapahtuman tiedot
6YAB3246pe9.2.201810:15-12:00TaskinenSimpukkaTapahtuman tiedot
7YAB3247ke14.2.201812:15-14:00KomonenTorakkaTapahtuman tiedot
8YAB3248ke21.2.201812:15-14:00KarusalmiLieroTapahtuman tiedot
9YAB3249ti27.2.201812:15-18:00KarvonenHeisimato ja kalaTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3244ti23.1.201814:15-16:00KomonenMikroskopointiTapahtuman tiedot
2YAB3244pe26.1.201812:15-14:00Kataja-ahoSammalten rakenne ja elämänkiertoTapahtuman tiedot
3YAB3245ke31.1.201814:15-16:00Kataja-ahoSanikkaisten rakenne ja elintoiminnotTapahtuman tiedot
4YAB3245pe2.2.201812:15-14:00ValliusSiemenkasvien rakenne ja elämänkiertoTapahtuman tiedot
5YAB3246ke7.2.201814:15-16:00KytöviitaSienten rakenne ja elämänkierrotTapahtuman tiedot
6YAB3246pe9.2.201812:15-14:00TaskinenSimpukkaTapahtuman tiedot
7YAB3247ke14.2.201814:15-16:00KomonenTorakkaTapahtuman tiedot
8YAB3248ke21.2.201814:15-16:00KarusalmiLieroTapahtuman tiedot
9YAB3249ke28.2.201814:15-18:00KarvonenHeisimato ja kalaTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Museovierailu 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8ma19.2.201812:15-16:00-Luontomuseon kellari HarjullaTapahtuman tiedot
Museovierailu 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8ti20.2.201812:15-16:00-Luontomuseon kellari HarjullaTapahtuman tiedot
Museovierailu 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8ke21.2.201812:15-16:00-Luontomuseon kellari HarjullaTapahtuman tiedot
Museovierailu 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8to22.2.201812:15-16:00-Luontomuseon kellari HarjullaTapahtuman tiedot
Museovierailu 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8pe23.2.201808:15-16:00-Luontomuseon kellari HarjullaTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 (Rästitentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00Karusalmi, Karvonen, Kataja-aho, Knott, Komonen, Koskela, Kytöviita, Ruokonen, Taskinen, ValliusTapahtuman tiedot

Tasokoe [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Alkutentti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 76, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2023pe19.1.201812:00-14:00KomonenTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 62, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS110ke7.3.201816:00-18:00Karusalmi, Karvonen, Kataja-aho, Knott, Komonen, Koskela, Kytöviita, Ruokonen, Taskinen, ValliusTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30514ke4.4.201816:00-18:00Karusalmi, Karvonen, Kataja-aho, Knott, Komonen, Koskela, Kytöviita, Ruokonen, Taskinen, ValliusTapahtuman tiedot