Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:47

BENP1005 Ihminen ja ympäristö, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.1.18 - 18.4.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Jussi Kukkonen (jussi.v.k.kukkonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Sami Taipale (sami.taipale@jyu.fi)
Professori Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 87
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Ympäristön tilan ja ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kriittinen tarkastelu osin Suomen ja osin koko maailman osalta sisältäen: kestävän kehityksen edellytykset, uusiutuvat ja uusiutumattomat energia- ja luonnonvarat, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden muutokset, yhdyskuntarakenteen kehitys ja urbanisaatio, ympäristön saastuminen ja haitalliset aineet, ihmisen ja luonnon terveyden uhat, jätehuolto sekä ympäristösuojelun ohjauskeinot.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää joitakin keskeisimpiä ihmisen ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita sekä ympäristöongelmien lähteitä. Opiskelija kehittää kurssilla kriittisen ajattelun taitojaan, ryhmätyötaitojaan ja ympäristöongelmien ratkaisukeinojen ymmärtämystään.
Esitiedot:

BENP1001 ja BENP1002 käytynä ennen kurssin ryhmätöiden tekoa.

Suoritustavat:Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskenteluun. Kirjallisen ryhmätyön laadinta ja seminaariesityksen pitäminen osana ryhmää. Tentti.

Avoin yliopisto
Osallistuminen kontaktiopetukseen (verkko-opetus ja/tai lähitapaamiset) ja ryhmätyöskentelyyn, kirjalliset tehtävät sekä oppimistehtävät tai tentti.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-952-11-4239-0Putkuri E., Lindholm M. & Peltonen A. 2013. Ympäristön tila Suomessa 2013. Suomen ympäristökeskus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Harjoitustyö ryhmäkohtaisesti 25 %, tentti 75 %.

Avoin yliopisto
Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen ryhmätyö sekä oppimistehtävä- tai tenttisuoritus

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 87, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedotTallenne
1YAA 3033pe19.1.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
2YAA 3034ma22.1.201808:15-10:00KukkonenTapahtuman tiedot
3FYS14ti23.1.201808:15-10:00ValliusTapahtuman tiedotTallenne
4YAA 3034ke24.1.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
5YAA 3034to25.1.201808:15-10:00TuhkanenTapahtuman tiedot
6YAA 3034pe26.1.201808:15-10:00TaipaleTapahtuman tiedot
7YAA 30310ma5.3.201816:00-18:00VähätaloTapahtuman tiedot
8FYS110ti6.3.201808:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot
9YAA 30310ke7.3.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
10YAA 30310to8.3.201808:15-10:00TuhkanenTapahtuman tiedot
11YAA 30310pe9.3.201808:15-10:00TaipaleTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA3054ma22.1.201816:15-18:00VähätaloTapahtuman tiedot
2YAA3056ti6.2.201808:15-10:00VähätaloTapahtuman tiedot
3YAA3057ti13.2.201808:15-10:00VähätaloTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA3054ti23.1.201814:15-16:00ValliusTapahtuman tiedot
2YAB3106ti6.2.201808:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot
3YAB3107ti13.2.201808:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3104ke24.1.201814:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
2YAB3126ti6.2.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
3YAB3127ti13.2.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3104to25.1.201810:15-12:00TuhkanenTapahtuman tiedot
2YAA3056ke7.2.201810:15-12:00TuhkanenTapahtuman tiedot
3YAA3057ke14.2.201810:15-12:00TuhkanenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA3054pe26.1.201814:15-16:00TaipaleTapahtuman tiedot
2YAB3106ke7.2.201810:15-12:00TaipaleTapahtuman tiedot
3YAB3107ke14.2.201810:15-12:00TaipaleTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 (Rästitentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00Kukkonen, Lensu, Taipale, Tuhkanen, Vallius, VähätaloTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 87, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3038ma19.2.201808:15-12:00KukkonenTapahtuman tiedot
2YAA 3038ti20.2.201808:15-12:00ValliusTapahtuman tiedot
3YAA 3038ke21.2.201808:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
4YAA 3038to22.2.201808:15-12:00TuhkanenTapahtuman tiedot
5YAA 3038pe23.2.201808:15-12:00TaipaleTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 75, maksimi 100
ilm.aika: 28.2.2018 09:00 - 20.3.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10312ke21.3.201814:00-18:00Kukkonen, Lensu, Taipale, Tuhkanen, Vallius, VähätaloTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 100
ilm.aika: 22.3.2018 09:00 - 17.4.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30516ke18.4.201814:00-18:00Kukkonen, Lensu, Taipale, Tuhkanen, Vallius, VähätaloTapahtuman tiedot