Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:20

BENA2004 Genetiikka, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.10.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.9.17 - 10.11.17
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 20.10.17 klo 23:59
Opettaja(t): Ilkka Kronholm (ilkka.i.kronholm@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 67
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Luennoilla käydään läpi klassinen mendelistinen genetiikka, DNA tyypitykseen liittyvät asiat, geneettisen informaation kulku, mutaatioiden synty ja korjaus, prokaryoottien erityispiirteet, geenien toiminnan säätely ja kehitysgenetiikan perusteet. Lopuksi perehdytään genetiikan ja molekyylibiologian tutkimusmenetelmiin sekä niiden sovellutuksiin. Oppimis- ja harjoitustehtäviä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee klassisen genetiikan ja molekyylibiologian peruskäsitteet, ymmärtää geneettisen informaation kulun ja geenien toiminnan säätelyn ja kehitys- ja molekyyligenetiikan perustana olevat prosessit. Hän myös ymmärtää kuinka tätä tietoa voidaan hyödyntää moderneissa genetiikan / molekyylibiologian tutkimusmenetelmissä ja osaa soveltaa oppimaansa sekä genetiikkaan liittyvien tehtävien ratkaisemisessa että alan kehityksen ja siihen liittyvän uutisoinnin kriittisessä seuraamisessa.
Esitiedot:

BIOP101 tai BIOP303 tai BENP1003 oltava suoritettu.

Suoritustavat:

- kurssin pohjana käytetään opetusmonistetta
- itsenäinen opiskelu: opiskelija lukee itsenäisesti monisteen 3 ensimmäistä kappaletta (toisille uutta tietoa, toisille kertausta)
- luennot: 9 luentoa (á 2 t); opiskelijat tekevät luennoilla esitettäviin asioihin liittyviä, oppimista edistäviä tehtäviä
- kotitehtävät: jokaiseen luentoon liittyy 2-3 opetetun ymmärtämistä testaavaa kotitehtävää
- oppimistehtävät: modernien tutkimusmenetelmien käyttöön liittyviä suunnittelutehtäviä
- luentotentti: Kotitehtävien kaltaisia tehtäviä

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

alkutentti
oppimistehtävät
luentotentti

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 67, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 20.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30338ti19.9.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
2YAA 30338to21.9.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
3YAA 30339ti26.9.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
4YAA 30339to28.9.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
5YAA 30340ti3.10.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
6YAA 30340to5.10.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
7YAA 30340pe6.10.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
8-41ti10.10.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
9YAA30541to12.10.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
10YAA30541pe13.10.201708:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 11.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350ma11.12.201708:00-12:00KronholmTapahtuman tiedot
Tentti 15.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2017 00:00 - 11.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350pe15.12.201708:00-12:00KronholmTapahtuman tiedot
Tentti 15.1.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 8.1.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3033ma15.1.201808:00-12:00KronholmTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti 1 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 61, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 28.10.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS142to19.10.201708:00-10:00KronholmTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 20.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30545pe10.11.201708:00-10:00KronholmTapahtuman tiedot