Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.12.2018 18:29

TJTA2500 Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä, 5 op [kotisivu]

Tietojärjestelmätiede

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.3.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1407
Alkaa - päättyy: 9.1.18 - 13.2.18
Ilmoittautumisaika: 15.8.17 klo 0:00 - 31.3.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 9.1.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Mirja Pulkkinen (mirja.k.pulkkinen@jyu.fi)
Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)
Nestori Syynimaa (nestori.s.syynimaa@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 92
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation määrämuotoista kuvaamista sen nyky- ja tavoitetiloissa. Kuvaamiseen liittyy olennaisesti mallintaminen ja tulevaisuuden suunnittelu. Kokonaisarkkitehtuuria voidaankin käyttää organisaation strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon. Opintojakson aikana määritellään eri näkökulmia mallintamiseen, tehdään käytännön analysointi- ja mallinnustyötä, sekä laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita kokonaisarkkitehtuurin avulla. Opintojaksolla analysoidaan ja suunnitellaan organisaatioiden liiketoimintaa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa, painopisteen ollessa liiketoiminnassa. Mallintamisessa käytetään laajasti käytössä olevia Business Model Canvas, ArchiMate ja BPMN notaatioita. Kokonaisarkkitehtuurikehikkona käytetään TOGAF:ia. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön, jossa opittuja analysointi-, suunnittelu- ja mallinnusmenetelmiä sovelletaan tosielämän tapaukseen.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioiden analysointia ja suunnittelua eri näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa Business Model Canvas ja ArchiMate notaatioita korkean tason liiketoiminta-arkkitehtuurin kuvaamiseen, sekä BPMN notaatiota prosessien kuvaamiseen. Opiskelija osaa myös tulkita ja analysoida eri notaatioilla toteutettuja mallinnuksia. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kokonaisarkkitehtuurin käytännön työhön.
Esitiedot:Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat pääsääntöisesti tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, valtaosin kandidaattiohjelman toista vuotta suorittavia. Opiskelijoilla on edeltävien opintojen tai työkokemuksen kautta ymmärrys kokonaisarkkitehtuurin ja mallinnuksen perusteista. Aiemmissa opinnoissa ei ole painotettu mallinnuksen ja kokonaisarkkitehtuurin mahdollistamaa organisaation toiminnan kehittämistä.
Suoritustavat:Opintojakso toteutetaan viikoittaisina koulutustapahtumina ja oppimistehtävinä, sekä ryhmätyönä. Opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön. Opintojakson työmäärä on 135h: Koulutustapahtumat 40h, Oppimistehtävät 25h, Kirjallisuus 20h, Harjoitustyö 35h, Tentti ja tenttiin valmistautuminen 15h.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Lankhorst, M. M. (2017). Enterprise Architecture at Work. Berlin: Springer-Verlag.; Melão, N., & Pidd, M. (2000). A conceptual framework for understanding business processes and business process modelling. Information Systems Journal, 10(2), 105-129. doi:10.1046/j.1365-2575.2000.00075.x; Stamper, R., Liu, K., Hafkamp, M., & Ades, Y. (2000). Understanding the Roles of Signs and Norms in Organisations - A semiotic approach to information systems design. Journal of Behaviour & Information Technology, 19(1), 15-27.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu harjoitustyön ja tentin perusteella. Harjoitustyö arvostellaan sen toteuttamiskelpoisuuden ja innovatiivisuuden perusteella.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää harjoitustyön laatimista ja tentin läpäisemistä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 31.3.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 1022ti9.1.201812:15-14:00SyynimaaTapahtuman tiedot
2MaA 1023ti16.1.201812:15-14:00SyynimaaTapahtuman tiedot
3MaA 1024ti23.1.201812:15-14:00SyynimaaTapahtuman tiedot
4MaA 1025ti30.1.201812:15-14:00SyynimaaTapahtuman tiedot
5MaA 1026ti6.2.201812:15-14:00SyynimaaTapahtuman tiedot
6MaA 1027ti13.2.201812:15-14:00SyynimaaTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 31.3.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2112ke10.1.201810:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
2YlistöKem43ke17.1.201810:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
3MaA 2114ke24.1.201810:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
4MaA 2115ke31.1.201810:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
5MaA 2116ke7.2.201810:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 27ke14.2.201810:15-12:00SyynimaaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

MA [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 31.1.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ma22.1.201810:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B112.1 (Africa), mikroluokka4ma22.1.201812:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ma22.1.201814:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
TI [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 31.1.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ti23.1.201810:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ti23.1.201814:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ti23.1.201816:15-18:00SeppänenTapahtuman tiedot
KE [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 31.1.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ke24.1.201812:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ke24.1.201814:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4ke24.1.201816:15-18:00SeppänenTapahtuman tiedot
TO [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 31.1.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4to25.1.201810:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4to25.1.201812:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4to25.1.201814:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
PE [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 150
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 31.1.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka4pe26.1.201812:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot