Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:45

BENA3009 Biotieteiden etiikka, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.2.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.1.18 - 16.2.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 15.2.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Juhani Pirhonen (juhani.pirhonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 73
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Johdantoluennoilla (4 h) käsitellään tieteen tekemiseen liittyviä yleisiä ohjesääntöjä ja käytänteitä. Miten tiedettä tehdään eettisesti oikealla tavalla? Mitä on hyvä tieteellinen käytäntö? Mitä ovat vilpin seuraukset yliopistossa?
Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tieteellisiä kokeita yleisen tutkimuseettisen normiston mukaisesti. Opiskelija tietää, mitä on plagiointi. Opiskelija tuntee yliopiston ohjeet opiskeluvilpin ehkäisystä ja mahdollisen vilpin seurauksista. Opiskelija tietää miten toimia mahdollista vilppiä havaitessaan.
Suoritustavat:Ryhmätyö, seminaari (12 h) ja henkilökohtainen etätehtävä.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Optimassa

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan läsnäolo luennoilla (4 h) ja seminaareissa (12 h) sekä asianmukaisesti tehty ryhmätyö ja etätehtävä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 73, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 15.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3032pe12.1.201808:15-12:00PirhonenTapahtuman tiedot
2YAA 3036ke7.2.201808:15-10:00PirhonenTapahtuman tiedot
3YAA 3036to8.2.201808:15-10:00PirhonenTapahtuman tiedot
4YAA 3036pe9.2.201808:15-10:00PirhonenTapahtuman tiedot
5YAA 3037ke14.2.201808:15-10:00PirhonenTapahtuman tiedot
6YAA 3037to15.2.201808:15-10:00PirhonenTapahtuman tiedot
7YAA 3037pe16.2.201808:15-10:00PirhonenTapahtuman tiedot