Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:34

BENA3010 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 9.1.18 - 20.3.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Karvonen (anssi.t.karvonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Esa Koskela (esa.m.koskela@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jonna Nykky (jonna.nykky@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Yliopistotutkija Mikko Kiljunen (mikko.j.kiljunen@jyu.fi)
Apulaisprofessori Anna Kuparinen (anna.k.kuparinen@jyu.fi)
Informaatikko Matti-Petteri Rajahonka (matti-petteri.rajahonka@jyu.fi)
Professori Marja Tiirola (marja.tiirola@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 64
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään kirjallisuuden hankintaan, tutkimusten arviointiin, tutkimussuunnitelmien laadintaan ja bio- ja ympäristötieteiden keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija kirjoittaa parityönä kandidaattiseminaariaineen, jossa hän perehtyy kandidaattitutkielmansa (BENA3012) teoreettiseen taustaan. Seminaariaineen yhtenä osana on kandidaattitutkielmaan liittyvä tutkimussuunnitelma, kumpikin esitetään kandidaattiseminaari 1 (BENA3011).
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa määritellä tutkimusprosessin eri vaiheet
- tietää tieteellisen ajattelun periaatteet
- osaa tieteellisen artikkelin ja tutkimussuunnitelman eri osat
- tuntee keskeisiä bio- ja ympäristötieteiden tutkimusmenetelmiä teoriassa
- osaa seuloa ja arvioida tietoa kriittisesti
- osaa hakea oman alan kirjallisuutta tietokannoista
- osaa lukea ja arvioida tieteellisiä artikkeleita kriittisesti
- ymmärtää aikataulutuksen tärkeyden tutkimuksessa sekä pystyy noudattamaan kurssiaikatauluja
Esitiedot:Biologian perusopinnot, BENA3009
Suoritustavat:Kurssilla on läsnäolovelvollisuus luennoilla ja harjoituksissa opintojen luonteen takia. Seminaariaine on palautettava kurssilla ilmoitettuun aikarajaan mennessä.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan läsnäolo luennoilla ja harjoitustöissä sekä määräaikaan mennessä palautettu tutkimussuunnitelma.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 64, maksimi 80
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3032ti9.1.201808:15-10:00LindströmMikä kandiprojekti on?Tapahtuman tiedot
2YAA 3032to11.1.201808:15-10:00LindströmTieteellinen kysymys, tutkimusprosessiTapahtuman tiedot
3YAA 3033ti16.1.201808:15-10:00KoskelaMenetelmät: kokeetTapahtuman tiedot
4YAA 3033to18.1.201808:15-10:00MarjomäkiMenetelmät: kenttä- ja kyselytutkimuksetTapahtuman tiedot
5YAA 3034ti23.1.201808:15-10:00TiirolaMenetelmät: molekyylibiologiaTapahtuman tiedot
6FYS14to25.1.201808:15-10:00YlänneMenetelmät: Kuvantaminen, rakennetutkimusTapahtuman tiedot
7YAA 3035ti30.1.201808:15-10:00KuparinenMenetelmät: matemaattinen mallintaminenTapahtuman tiedot
8YAA 3035to1.2.201808:15-10:00LensuMenetelmät: avoimet tietokannatTapahtuman tiedot
9YAA 3036ti6.2.201808:15-10:00LindströmLuK-tutkielman aiheen valinta ITapahtuman tiedot
10FYS16to8.2.201808:15-10:00KoskelaLuK-tutkielman aiheen valinta IITapahtuman tiedot
11YAA 3037ti13.2.201808:15-10:00KoskelaTutkimussuunnitelma & tutkimuksen peruskäsitteitäTapahtuman tiedot
12YlistöKem18ti20.2.201808:15-10:00-- EI OPETUSTA -Tapahtuman tiedot
13YlistöKem18to22.2.201808:15-10:00KiljunenTieteellisen artikkelin lukeminenTapahtuman tiedot
14YAA 3039to1.3.201808:15-10:00KarvonenKäytännönläheinen ohjeistus seminaariin, esitelmään ja opponointiinTapahtuman tiedot
15YAA 3039pe2.3.201808:15-10:00LindströmMissä mennään?Tapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2058ma19.2.201808:15-10:00RajahonkaTiedonhaku ITapahtuman tiedot
2MaD 2059ma26.2.201808:15-10:00RajahonkaTiedonhaku IITapahtuman tiedot
3MaD 20510pe9.3.201808:15-10:00LindströmExcelTapahtuman tiedot
4MaD 20511ma12.3.201808:15-10:00MarjomäkiWordTapahtuman tiedot
5MaD 20512ti20.3.201808:15-10:00KiljunenTieteellisen artikkelin lukeminenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2058ma19.2.201810:15-12:00RajahonkaTiedonhaku ITapahtuman tiedot
2MaD 2059ma26.2.201810:15-12:00RajahonkaTiedonhaku IITapahtuman tiedot
3MaD 20510pe9.3.201810:15-12:00LindströmExcelTapahtuman tiedot
4MaD 20511ma12.3.201810:15-12:00MarjomäkiWordTapahtuman tiedot
5MaD 20512ti20.3.201810:15-12:00KiljunenTieteellisen artikkelin lukeminenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2058ma19.2.201812:15-14:00RajahonkaTiedonhaku ITapahtuman tiedot
2MaD 2059ma26.2.201812:15-14:00RajahonkaTiedonhaku IITapahtuman tiedot
3MaD 20510pe9.3.201812:15-14:00MarjomäkiExcelTapahtuman tiedot
4MaD 20511ma12.3.201812:15-14:00LindströmWordTapahtuman tiedot
5MaD 20512ti20.3.201812:15-14:00KiljunenTieteellisen artikkelin lukeminenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2058ma19.2.201814:15-16:00RajahonkaTiedonhaku ITapahtuman tiedot
2MaD 2059ma26.2.201814:15-16:00RajahonkaTiedonhaku IITapahtuman tiedot
3MaD 20510pe9.3.201814:15-16:00MarjomäkiExcelTapahtuman tiedot
4MaD 20511ma12.3.201814:15-16:00LindströmWordTapahtuman tiedot
5MaD 20512ti20.3.201814:15-16:00KiljunenTieteellisen artikkelin lukeminenTapahtuman tiedot