Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:48

BENA3011 Kandidaattiseminaari 1, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.4.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.4.18 - 27.4.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 27.4.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Yliopistotutkija Mikael Puurtinen (mikael.puurtinen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 68
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Perehtyminen oman LuK -tutkielman alan tieteelliseen taustaan. Kurssilla harjoitellaan ohjatusti tieteellistä kirjoittamista, suullista esittämistä sekä kriittistä palautteen antamista ja vastaanottamista. Seminaarityöt tehdään pareittain, joten kurssin aikana oppii myös ryhmätyötaitoja: aikataulujen yhteensovittamista sekä kommunikaatiota.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- pystyy sijoittaa oman tutkimuskysymyksensä teoreettisen viitekehykseen
- tietää oman tutkimuskysymyksensä keskeisen teoreettisen taustan
- pystyy kirjallisesti ja suullisesti esittämään oman tutkimuskysymyksensä teoreettisen taustan sekä kysymyksenasettelun
- omaa valmiudet kehittää omaa kriittistä ajatteluaan
- omaa ryhmätyötaitoja
- omaa kyvyn antaa ja ottaa vastaan rakentavaa kriittistä palautetta
Suoritustavat:Seminaarityöt tehdään ohjauksessa pareittain annetuista tutkimuskysymyksistä. Seminaarityön kirjoittaminen (kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma), seminaarityön esittäminen sekä toisten töiden opponointi.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan asianmukaisesti tehty kirjallinen ja suullinen seminaari, tutkimussuunnitelma, osallistuminen toisten seminaareihin sekä yhden toisten työn opponointi.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 68, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 27.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-17ma23.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2-17ti24.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3-17ke25.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot