Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2019 14:05

BENA3013 Kandidaattiseminaari 2, 1 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.12.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 27.11.17 - 1.12.17
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 1.12.17 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kandidaattitutkielman (BENA3012) aineiston analysoinnin ja kirjoittamisen edistäminen. Kurssin päätteeksi seminaari, jossa valmis kandidaattitutkielma esitetään. Kriittisen palautteen antamisen harjoittelu antamalla toisen opiskelijaparin keskeneräisen kandidaattitutkielman kirjalliset kommentit. Oman kandidaatintutkielman tulosten suullinen esittäminen.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa analysoida ja esittää oman kandidaatintutkielmansa keskeiset tulokset sekä vetää niistä johtopäätökset
- pystyy kehittämään omia ryhmätyötaitoja, koska tietää omat hyvät ja huonot puolensa ryhmätyöskentelyssä
- omaa kyvyn antaa ja ottaa vastaan rakentavaa kriittistä palautetta
- hahmottaa mitä vaatii aikatauluissa pysyminen
Esitiedot:BENA3010, BENA3011
Suoritustavat:Toisen opiskelijaparin kandidaatintutkielman kommentoint jai seminaariesitelmä. Seminaareissa on läsnäolovelvollisuus.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

seminaariesitelmän hyväksytty suorittaminen sekä annetuissa aikatauluissa pysyminen.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 1.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-48ma27.11.201712:15-16:00-YAA305 ja YAB310Tapahtuman tiedot
2-48ti28.11.201708:15-16:00-Tapahtuman tiedot