Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:32

BENA2020 Ekologia, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Atte Komonen (atte.i.komonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Esa Koskela (esa.m.koskela@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 66
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution rajapintaan tutustutaan tarkastelemalla yksiöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa määritellä ekologian peruskäsitteet
- hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit
- osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita
- osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla
- osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa.
Esitiedot:

Pääaineopiskelijat: BENP1004 tai BIOP304
Sivuaineopiskelijat: Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op

Suoritustavat:Yliopisto: luennot, harjoitustehtävät ja tentti

Avoin yliopisto: Oppimistehtävä tai tentti
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

- Cain ML, Bowman WD & Hacker SD: Ecology (1, 2 tai 3.painos). Sinauer Associates, Inc.
- Singer FD: Ecology in Action. Cambridge Univ Press
tai jokin muu soveltuva Ekologian oppikirja tai oppimismateriaali.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Yliopisto: Arvioidaan tenttisuorituksen perusteella

Avoin yliopisto: Arvioidaan oppimistehtävä- tai tenttisuorituksen perusteella

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 66, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30311ma12.3.201812:15-14:00KoskelaKurssin aloitus - be there!Tapahtuman tiedot
2YAA 30311ti13.3.201814:15-16:00KomonenEkolokero ja elinympäristöTapahtuman tiedot
3YAA 30311to15.3.201812:15-14:00KoskelaEkologia & Evoluutio, Optimaalisen ravinnonhankinnan teoriaTapahtuman tiedot
4YAA 30312ma19.3.201812:15-14:00KoskelaPopulaatiodynamiikan perusteitaTapahtuman tiedot
5YAA 30312ti20.3.201814:15-16:00KoskelaKilpailuTapahtuman tiedot
6YAA 30312to22.3.201812:15-14:00KoskelaKilpailu, PopulaatiosyklitTapahtuman tiedot
7YAA 30314ti3.4.201812:15-16:00KomonenSpatiaalinen ekologia I & IITapahtuman tiedot
8YAA 30314to5.4.201812:15-14:00KomonenEkosysteemiekologiaTapahtuman tiedot
9YAA 30315ma9.4.201812:15-14:00KoskelaVuorovaikutuksistaTapahtuman tiedot
10YAA 30315ti10.4.201812:15-14:00KoskelaSeksuaalivalinnastaTapahtuman tiedot
11YAA 30316ti17.4.201812:15-14:00KoskelaPäivystävät dosentit - vastuu siirtyy kuulijalle :-) HUOM. aikaTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 (Rästitentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00Komonen, KoskelaTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti 1 (Alkaa tasan klo 16:00) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 43, maksimi 200
ilm.aika: 14.3.2017 11:15 - 25.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS117ke25.4.201816:00-18:00Komonen, KoskelaAlkaa tasan klo 16:00!Tapahtuman tiedot
Uusintatentti (Alkaa tasan klo 16:00) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 14.3.2017 13:00 - 8.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30319ti8.5.201816:00-18:00Komonen, KoskelaAlkaa tasan klo 16:00. Samassa tentissä WETS1047Tapahtuman tiedot