Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:34

BENA2024 Populaatiogenetiikka, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.3.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.2.18 - 9.3.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 9.3.18 klo 23:59
Opettaja(t): Ilkka Kronholm (ilkka.i.kronholm@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 25
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Luennoilla käsiteltäviä asioita: geneettisen muuntelun tutkiminen luonnonpopulaatioissa, Hardy-Weinbergin tasapaino ja sitä horjuttavat tekijät (sukusiitos, valinta, mutaatiot, sattuma ja migraatio) ja adaptaatioon ja lajiutumiseen liittyvät muutokset populaatiogenetiikan näkökulmasta. Harjoitustehtäviä ja simulaatiotehtäviä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija osaa määritellä populaatiogenetiikan peruskäsitteet mukaan lukien geneettinen muuntelu, Hardy-Weinbergin tasapaino ja erilaisten evoluutiotekijöiden (sukusiitos, valinta, mutaatiot, sattuma ja migraatio) vaikutukset ja yhteisvaikutukset luonnonpopulaatioissa. Hän myös ymmärtää millainen yhteys em. tekijöillä on luonnossa tapahtuvan adaptaation ja lajiutumisen kanssa. Opiskelija osaa simuloida yllämainittujen tekijöiden vaikutuksia populaatioiden alleelifrekvensseihin yksinkertaisten tietokoneohjelmien avulla sekä ratkoa populaatiogenetiikkaan liittyviä tehtäviä.
Esitiedot:

EKOA501 tai BENA2004 oltava suoritettu.

Suoritustavat:

- kurssin pohjana käytetään opetusmonistetta
- luennot: 10 luentoa (á 2 t); opiskelijat tekevät luennoilla esitettäviin asioihin liittyviä, oppimista edesauttavia tehtäviä
- kotitehtävät: jokaiseen luentoon liittyy opetetun ymmärtämistä testaavia kotitehtäviä
- harjoitustyöt: tietokonesimulaatioita (4 t / per opiskelija) + niistä tehtävä raportti
- luentotentti: kotitehtävien kaltaisia tehtäviä

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

harjoitustyöt + raportti
luentotentti:

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 80
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 9.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA3055ke31.1.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
2YAA3055pe2.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
3YAA3056ke7.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
4YAA3056pe9.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
5YAA3057ke14.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
6YAA3057pe16.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
7YAA3058ke21.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
8YAA3058pe23.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
9YAA3059ti27.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot
10YAA3059ke28.2.201808:15-10:00KronholmTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 21
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 9.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20410ma5.3.201810:15-12:00KronholmTapahtuman tiedot
2YAA20410ti6.3.201810:15-12:00KronholmTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 21
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 9.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20410ma5.3.201812:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot
2YAA20410ti6.3.201812:15-14:00KronholmTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 (Rästitentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00KronholmTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti 1 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 80
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 9.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30510to8.3.201808:00-10:00KronholmTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 21.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31012pe23.3.201808:00-10:00KronholmTapahtuman tiedot