Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:33

BENA2015 Proteiinien rakenne ja toiminta, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.10.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 18.9.17 - 30.10.17
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 20.10.17 klo 23:59
Opettaja(t): Perttu Permi (perttu.permi@jyu.fi)
Pekka Postila (pekka.a.postila@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 53
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kurssilla käsitellään viisi (5) aihetta, joista annettuun materiaaliin tutustutaan itsenäisesti/ryhmissä. Jokaisesta aiheesta pidetään kokoava koko ryhmän tutkivaa työskentelyä -tapahtuma. Tämän jälkeen aiheesta järjestetään tietokilpailu-muotoiset harjoitukset, joiden perusteella kurssi arvostellaan.
1.Proteiinien rakennetasot ja laskostumisen perusperiaatteet, 2. proteiinien toiminta, 3. entsyymien toiminta, 4. proteiinirakenteiden määrityksen perusteet, 5. signalointimekanismit.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa proteiinien rakenteeseen ja toimintaa liittyvät peruskäsitteet, osaa selittää proteiineihin liittyvien rakenneyksiköiden koostumukset ja muodostamat vuorovaikutukset, ymmärtää biomolekyylien rakenteiden joustavuuden ja periaatteet muiden molekyylien sitoutumiseen, osaa liittää proteiinien rakenteet laajempaan kontekstiin.
Suoritustavat:Itsenäinen työskentely, koko ryhmän tutkivaa työskentelyä ja harjoitukset.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssilla kerrottu materiaali, kuten Lehninger Principles of Biochemistry, uusin painos

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
1-4641-2611-9Lehninger Principles of Biochemistry

Lisätiedot:Opintoohjelmauudistuksen siirtymäajan, vanhat opiskelijat voivat suorittaa kurssin 4op laajuisena, jolloin kurssiin sisältyy foldit-pelin itsenäinen suoritus
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tietokilpailuihin perustuva arviointi

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 53, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 20.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30338ma18.9.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
2YAA 30338ti19.9.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3YAA 30338ke20.9.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
4YAA 30338to21.9.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
5YAA 30339ma25.9.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
6YAA 30339ti26.9.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
7YAA 30339ke27.9.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
8YAA 30340ma2.10.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
9YAA 30340ti3.10.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
10YAA 30340to5.10.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 35
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 20.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31038pe22.9.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
2YAB31039to28.9.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
3YAB31040pe6.10.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
Ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, maksimi 35
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 20.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31038pe22.9.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2YAB31039to28.9.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3YAB31040pe6.10.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2017 00:00 - 11.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350pe15.12.201708:00-12:00Permi, PostilaTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 43, maksimi 200
ilm.aika: 18.1.2016 12:00 - 16.10.2017 10:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS342ma16.10.201710:00-12:00Permi, PostilaTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 200
ilm.aika: 18.1.2016 12:00 - 30.10.2017 10:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30544ma30.10.201710:00-12:00Permi, PostilaTapahtuman tiedot