Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:21

BENA2017 Solubiologia, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.3.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 9.1.18 - 2.2.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 9.3.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Varpu Marjomäki (varpu.s.marjomaki@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 57
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kurssilla käydään läpi Albertsin kirjan kappaleita jotka liittyvät solun kalvoliikenteeseen, signalointiin ja tukirankasäikeisiin.
Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää solun kalvorakenteen toiminnan, proteiinien biosynteesireitin ja endosytoosireitin tärkeimmät yksityiskohdat. Lisäksi opiskelija ymmärtää solun tärkeimpien signalointireittien toiminnan ja niiden merkityksen solun kasvulle ja toiminnalle. Kurssilainen myös tietää solun tukirankasäikeiden tärkeimmät tehtävät ja niiden yhtymäkohdat solun kalvoliikenteeseen ja signaalinvälitykseen.
Esitiedot:BENP1003 Solun Elämä
Suoritustavat:

Kurssilla käydään keskeiset aiheet läpi johdantoluennoilla. Näiden lisäksi kurssilla on kolme seminaarikertaa joissa BENA 2018 labrakurssille tulevat opiskelijat (ja jo vuonna 2017 SMBA101-kurssin suorittaneet) valmistelevat esitykset erikseen annetuista aiheista. Esltelmät valmistellaan pienissä ryhmissä. Lisäksi ryhmät arvostelvat ainakin yhden toisen seminaarin ja tekevät aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Seminaareissa myös keskustellaan yleisesti esityksistä ja niiden aiheista.  

Sivuaineopiskelijat, jotka eivät tule BENA2018-käytännön labrakurssille, suorittavat kurssin kurssitentillä, joiden ajankohta sovitaan erikseen. BENA2018-kurssille tulevat opiskelijat suorittavat kurssin valmistelemalla seminaarin ja valmistelemalla kysymyksiä toisiin seminaareihin, ja arvioimalla omaa ja muiden seminaarityötä.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssin pohjana on Alberts: Molecular biology of the cell, 5. painos tai uudempi.

Kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
978-0-8153-4463-3 Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts, Water; The molecular Biology of the Cell, 6th edition, Garland Science, New York, USA, 2015
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioitavat esseet.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 57, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 9.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3032ti9.1.201814:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
2YAA 3032ke10.1.201814:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
3YAA 3033ti16.1.201814:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
4YAA 3033ke17.1.201814:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
5FYS33pe19.1.201810:15-12:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
6YAA 3034ma22.1.201814:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 11.6.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali24ma11.6.201812:00-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 56, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 9.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem14pe26.1.201810:15-12:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
2YAA 3035ke31.1.201814:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
3YlistöKem15pe2.2.201814:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot

Luentotentti, sivuaineopiskelijoille [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti sivuaineopiskelijoille [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 9.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3038ke21.2.201814:00-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
Luentotentti sivuaineopiskelijoille [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 9.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3039ti27.2.201812:00-14:00MarjomäkiTapahtuman tiedot