Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:41

BENA4026 Kalat luonnonvarana, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.12.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 4.12.17
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 4.12.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 21.11.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Juhani Pirhonen (juhani.pirhonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 24
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:

Kurssi löytyy Moddlesta linkistä  https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1827

Siellä kurssiin liittyvät oheistehtävät, luettavaa ja luentomateriaalia.

Sisältö:

Johdatus kalatalouteen ja kalabiologiaan tieteenä ja taloudellisena toimintana. Luennoilla keskitytään erityisesti Suomen kalatalouden erityispiirteisiin osana globaalia kalastus- ja vesiviljelytoimialaa. Kurssi koostuu 15 luentokerrasta ja niihin liittyvistä kunkin opiskelijan itsenäisesti tekemistä tehtävistä. Luento-osallistumisesta annetaan hyvitystä tenttiin lisäpisteiden muodossa: 14-15 osallistumisesta saa 2 pistettä ja 12-13 osallistumisesta 1 pisteen. Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tarkastelu tapahtuu esimerkkitapauksina, joiden kautta havainnollistetaan esim. kalastuksen ohjauksen epäonnistumisia ja onnistumisia.

Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija tietää, millainen vesi on kalojen elinympäristönä ja mitä rakenteellisia erityisominaisuuksia kaloille on kehittynyt vedessä elämiseen. Opiskelija tuntee yleisempien suomalaisten kalojen elinkiertopiirteet, loiset ja ympäristöolojen vaikutuksen niihin sekä kalayhteisöjen koostumukseen vaikuttavat tekijät. Hän tietää kalapopulaatioiden koon arvioinnin perustutkimusmenetelmät. Lisäksi opiskelija tuntee Suomen kalatalousjärjestelmän, sen keskeiset organisaatiot ja kalataloutta säätelevät säädökset. Opiskelijalla on myös käsitys siitä, millainen toimiala kalatalous on Suomessa ja EU:ssa ja miten kalatalouden luonnonvaroja hyödynnetään globaalisti. Hän osaa selittää, miten kalastusta ja saaliinjakoa säädellään, kuka hallitsee kalastusoikeutta, mitä kalastus, vesiviljely ja kalanjalostus on taloudellisena toimintana, miten kalastus ja vesiviljely vaikuttavat kalakantoihin ja ympäristöön. Opiskelija tuntee kalabiologian ja kalatalouden perustermistön ja ymmärtää luonnonvarojen hyödyntämisen biologisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden yhteydet.
Suoritustavat:Luennot, lukumateriaali, verkkotehtäviä, tentti.

Avoin yliopisto
Luennot (verkossa), lukumateriaali, verkkotehtäviä sekä tentti TAI oppimistehtävät
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto
Arvioidaan dokumentoidun työn sekä oppimistehtävä- TAI tenttisuorituksen perusteella.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 4.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31043ma23.10.201710:15-12:00KarjalainenTapahtuman tiedot
2YAB31043ti24.10.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
3YAB31243ke25.10.201716:15-18:00PirhonenTapahtuman tiedot
4YAB31043to26.10.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
5YAB31043pe27.10.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
6YAB31044ma30.10.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
7YAB31044ti31.10.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
8YAB31044ke1.11.201712:15-16:00KarjalainenTapahtuman tiedot
9YAB31244ke1.11.201716:15-18:00PirhonenTapahtuman tiedot
10YAB31044to2.11.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
11YAB31044pe3.11.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
12YAB31045ma6.11.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
13YAB31045ti7.11.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
14YAB31045ke8.11.201712:15-14:00PirhonenTapahtuman tiedot
15YAB31045to9.11.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot
16YAB31045pe10.11.201712:15-14:00KarjalainenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2017 00:00 - 11.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350pe15.12.201708:00-12:00Karjalainen, Marjomäki, PirhonenTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 4.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31047ke22.11.201708:00-10:00Karjalainen, Marjomäki, PirhonenTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 20
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 4.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31049ma4.12.201712:00-14:00Karjalainen, Marjomäki, PirhonenTapahtuman tiedot