Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:32

BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.12.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 15.12.17
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 15.12.17 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Pauliina Salmi (pauliina.u.m.salmi@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 42
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kurssilla perehdytään sisävesien pitkäaikaiskehitykseen (ontogenia, morfologia), maantieteellisiin erityispiirteisiin (mm. talvilimnologia), vesivarojen jakautumiseen, valuma-alue- ja ilmakehäyhteyksiin (orgaaninen aines, kaasujen vaihto, ilmaston vaikutus), vesiluonnon monimuotoisuuteen, vesivarojen käyttöön, talous- ja jätevesien erityispiirteisiin, ekosysteemipalveluihin, ympäristöuhkiin (mm. rehevöityminen, ilmastonmuutos, vieraslajit), vesiensuojeluun sekä tilan seurantaan ja hoitoon.
Osaamistavoitteet:Opiskelija ymmärtää sisävesien ja niiden valuma-alueiden vuorovaikutussuhteet, maantieteelliset erityispiirteet sekä sisävesien arvon luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen toimintojen kannalta. Opiskelija tuntee vesiluonnonvarojen kestävän käytön periaatteet yhdyskuntien, maatalouden teollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin, vesien merkityksen ekosysteemipalvelujen tuottajana, vesiin liittyvän lainsäädännöllisen ohjauksen pääpiirteet, vesistökuormituksen vähentämisen ja pilaantumisen estämisen periaatteet ja vesistöihin kohdistuvat merkittävimmät ympäristöuhat sekä ymmärtää vesistöjen tilan arvioinnin, seurannan ja hoidon perusperiaatteet.
Esitiedot:BIOP302 tai BENP1002.
Suoritustavat:Luennot, verkko- tai kirjallisuuspohjaiset oppimistehtävät ja tentti.

Avoin yliopisto
Luennot (verkossa) ja kirjalliset tehtävät.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti ja oppimistehtävät.

Avoin yliopisto
Arvioidaan kirjallisten töiden perusteella.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 42, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 15.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31043ma23.10.201712:15-14:00SalmiTapahtuman tiedot
2YAB31043ke25.10.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
3YAB31043to26.10.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
4YAB31043pe27.10.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
5YAB31044ma30.10.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
6YAB31044ke1.11.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
7YAB31044to2.11.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
8YAB31045ma6.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
9YAB31045ti7.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
10YAB31045ke8.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
11YAB31045to9.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
12YAB31046ti14.11.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
13YAB31046ke15.11.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
14YAB31046to16.11.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
15YAB31046pe17.11.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2017 00:00 - 11.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350pe15.12.201708:00-12:00Hämäläinen, SalmiTapahtuman tiedot
Tentti 25.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00Hämäläinen, SalmiTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 60
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 15.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31047pe24.11.201708:00-10:00Hämäläinen, SalmiTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 60
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 15.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31049pe8.12.201708:00-10:00Hämäläinen, SalmiTapahtuman tiedot