Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2019 14:04

BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.12.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 15.12.17
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 15.12.17 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Professori Mikko Mönkkönen (mikko.monkkonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 25
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kurssi tarjoaa perustiedot boreaalisen havumetsän ekosysteemeistä, niiden toiminnasta ja monimuotoisuudesta. Kurssilla perehdytään suomalaiseen metsätalouteen, metsien käytön suunnitteluun, metsälainsäädäntöön ja luonnonhoitoon talousmetsissä. Keskeinen teema on myös metsien monikäyttö, ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuuden suojelu.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa boreaalisen havumetsän luontaisen häiriödynamiikan eri mittakaavoissa. Opiskelija osaa kuvata, miten talousmetsiä nykyään käsitellään puuntuotannossa, miten talouskäyttöä suunnitellaan ja ohjataan. Opiskelija pystyy kertomaan talousmetsän ja luonnontilaisen metsän keskeiset rakenteelliset erot ja niiden vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuuteen. Opiskelijalla on perusymmärrys metsien monikäytöstä, ekosysteemipalveluista ja niihin liittyvistä arvoista. Hän pystyy hahmottamaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän metsien käytön periaatteet.
Esitiedot:BENA2020 ja BENA4025
Suoritustavat:Luennot, ryhmätyöt ja esseet. Osallistuminen ryhmätöihin on pakollista.

Avoin yliopisto
Luennot (verkossa) ja kirjalliset tehtävät
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Esseet arvioidaan. Vertaisarviointi sekä opettajan tekemä arviointi.

Avoin yliopisto
Arvioidaan kirjallisten töiden perusteella

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 60
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 15.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30536ma4.9.201710:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
2YAA30536pe8.9.201712:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot
3YAA 30337ke13.9.201710:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
4YAA 30337pe15.9.201712:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot
5YAA30538ma18.9.201712:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot
6Bioenv-iPad-box A, Bioenv-iPad-box B38pe22.9.201712:00-14:00Kataja-ahoTapahtuman tiedot
7YAA30538pe22.9.201712:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot
8YAB31240ke4.10.201714:15-16:00MönkkönenTapahtuman tiedot
9YAB31240pe6.10.201712:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot
10YAB31241ke11.10.201714:15-16:00MönkkönenTapahtuman tiedot
11YAB31041to12.10.201712:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2017 00:00 - 11.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350pe15.12.201708:00-12:00Kataja-aho, MönkkönenTapahtuman tiedot