Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:44

BENA4029 Ekotoksikologian perusteet, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 3.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 26.2.18 - 3.5.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 3.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Jussi Kukkonen (jussi.v.k.kukkonen@jyu.fi)
Akatemiatutkija Eeva-Riikka Vehniäinen (eeva-riikka.vehniainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 33
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Luennoilla perehdytään ympäristökemiaan, myrkyllisyyden käsitteeseen, myrkyllisyyden mittaamiseen (LC50, LD50), aineiden vierasainemetaboliaan, biokemiallisiin ja fysiologisiin vaikutusmekanismeihin, toksikokinetiikkaan, haitallisuuteen vaikuttaviin bioottisiin ja abioottisiin tekijöihin ja biomarkkereihin. Lisäksi tutustutaan esimerkein vierasaineiden ekotoksisuuden testaamiseen sekä mahdollisiin biologisiin vaikutuksiin eri organisaatiotasoilla.
Osaamistavoitteet:Tavoitteena on kemikaalien eliöille aiheuttamien haittojen, ympäristökohtalon ja ympäristövaikutusten ymmärtäminen. Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan kattava käsitys ekotoksikologiasta osana ympäristötiedettä, joka samanaikaisesti huomioi maan, veden, ilman sekä teknosysteemin toiminnat. Hänellä on tieto tärkeistä kemiallisista saastekuormittajista ja niiden ympäristökohtalon määräytymisestä. Opiskelija osaa huomioida ekotoksisuuden ilmenemisen eri organisaatiotasoilla ja sen, miten altistus- ja vaikutustiedon epävarmuus voidaan huomioida. Hän osaa valita käyttöön ekotoksikologian alan standardeja, huomioida ympäristötekijöiden vaikutuksia toksisuuden ilmentymisessä, arvioida kemiallistuneessa ympäristössä kehittyvän siedon merkitystä, hyödyntää biomarkkereiden ja –indikaattoreiden käyttöä.
Esitiedot:BIOP305 tai BENP1005
Suoritustavat:Tentti
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

Principles of Ecotoxicology, Fourth Edition

C.H. Walker, R.M. Sibly, S.P. Hopkin, D.B. Peakall

ISBN 9781439862667

Kirjaa löytyy kirjastosta sekä painettuna että ekirjana

 

   
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 3.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3039ma26.2.201812:15-14:00KukkonenTapahtuman tiedot
2YAA 3039ti27.2.201808:15-10:00KukkonenTapahtuman tiedot
3YAA 3039ke28.2.201808:15-10:00VähätaloTapahtuman tiedot
4YAA 3039to1.3.201812:15-14:00VähätaloTapahtuman tiedot
5YAA 30310ma5.3.201810:15-12:00KukkonenTapahtuman tiedot
6YAA 30310ti6.3.201812:15-14:00VähätaloTapahtuman tiedot
7YAA 30310ke7.3.201810:15-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
8YAA 30310pe9.3.201810:15-12:00KukkonenTapahtuman tiedot
9YAA 30311ke14.3.201808:15-10:00KukkonenTapahtuman tiedot
10YAA 30311to15.3.201808:15-10:00VehniäinenTapahtuman tiedot
11YAA 30311pe16.3.201814:15-16:00VehniäinenTapahtuman tiedot
12YAA 30312ke21.3.201808:15-10:00KukkonenTapahtuman tiedot
13YAA 30312to22.3.201808:15-10:00VehniäinenTapahtuman tiedot
14YAA 30312pe23.3.201814:15-16:00KukkonenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 (Rästitentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00Kukkonen, Vehniäinen, VähätaloTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 3.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30315to12.4.201816:00-18:00Kukkonen, Vehniäinen, VähätaloTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 3.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30518to3.5.201816:00-18:00Kukkonen, Vehniäinen, VähätaloTapahtuman tiedot