Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:44

BENA4030 Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Sami Taipale (sami.taipale@jyu.fi)
Professori Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 32
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Energiamuodot ja energian säilyminen ja häviöt, säteily. Uusiutuvat ja uusiutumattomat energianlähteet ja niiden käyttö. Materiaalivirrat ympäristössä ja yhteiskunnassa. Biogeokemian kierron perusteet, ihmisen vaikutus kiertoihin. Hiilen, typen, fosforin, rikin ja veden kierrot. Raaka-aineesta tuotteeksi sekä käytön jälkeen jätteeksi. Tuotannon hukkavirrat energian ja aineen suhteen. Materiaalivirtojen hallinta. Kiertotalous.
Osaamistavoitteet:Opintojaksolla kerrataan aineen ja energian käyttäytyminen ympäristössä ja yhdyskunnassa (aine kiertää, energia virtaa) ja sitä kuvaavat luonnontieteelliset periaatteet. Opintojakson käytyään opiskelija tuntee aineen ja energian käyttäytymisen molekyyli-, solu-, ja organismitasolta aina yhteiskunnan aine- ja energiavirtoihin saakka. Aine voi muuttua ympäristössä kaasu-, neste- ja kiinteän faasin sekä elottoman ja elollisen luonnon välillä ja prosessissa kuluu energiaa. Opiskelija ymmärtää nämä luonnontieteelliset lainalaisuudet, kun tarkastellaan yhteiskunnan energiahuoltoa ja muuta yhdyskuntatekniikkaa sekä tuotantoa.
Esitiedot:BIOP301 tai BENP1001
Suoritustavat:Luennot. Laskuharjoitukset. Tentti.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Laskuharjoitukset/tehtävät 30 % + 70 % tentti.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30311to15.3.201816:00-18:00TuhkanenTapahtuman tiedot
2YAA 30311pe16.3.201812:15-14:00TuhkanenTapahtuman tiedot
3YAA 30312ti20.3.201812:15-14:00VähätaloTapahtuman tiedot
4YAB31012pe23.3.201812:15-14:00TuhkanenTapahtuman tiedot
5YAA 30314ke4.4.201812:15-14:00TuhkanenTapahtuman tiedot
6YAA30514pe6.4.201812:15-14:00TuhkanenTapahtuman tiedot
7YlistöKem115ti10.4.201812:15-14:00TuhkanenTapahtuman tiedot
8YAB31215pe13.4.201812:15-14:00TaipaleTapahtuman tiedot
9YAB31216ke18.4.201814:15-16:00TaipaleTapahtuman tiedot
10YAB31016to19.4.201814:15-16:00TaipaleTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00Taipale, Tuhkanen, VähätaloTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30318to3.5.201812:00-14:00Taipale, Tuhkanen, VähätaloTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30520pe18.5.201810:00-14:00Taipale, Tuhkanen, VähätaloTapahtuman tiedot