Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:44

BENA4031 Ympäristöoikeuden perusteet, verkkokurssi, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.11.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 9.3.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 30.11.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 23.11.2017 - 30.11.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.11.2017 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Professori Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Carita Schwartz
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 26
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla Suomen ympäristöhallinnon organisaatiota ja toimivaltasuhteita sekä keskeisen ympäristölainsäädännön (mm. ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki, jätelaki) tavoitteita, soveltamisalaa ja sisältöä pääpiirteittäin. Opiskelija tuntee ympäristönsuojelulain mukaisen lupamenettelyprosessin sekä hallintolain mukaiset muutoksenhakumenettelyt ympäristöpäätöksenteossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää lainvalmisteluaineistoa ja prejudikaatteja lain soveltamisen ja tulkinnan apuna sekä tuntee eri oikeuslähteiden velvoittavuuden ja painoarvon laintulkinnassa. Opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestyksen perusteita ja pystyy seuraamaan kansallisen ja EU-lainsäädännön valmisteluprosessia
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

tutorointia [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA2044to25.1.201817:00-20:00SchwartzTapahtuman tiedot
2YAA2047to15.2.201817:00-20:00SchwartzTapahtuman tiedot
3YAA20410ke7.3.201817:00-20:00SchwartzTapahtuman tiedot