Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:45

BENA4032 Elinympäristöjen tilan ja ympäristöriskien arviointi, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 24.10.17 - 16.1.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Anna Karjalainen (anna.k.karjalainen@jyu.fi)
Professori Jussi Kukkonen (jussi.v.k.kukkonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Haitallisia aineita ja kemikaaleja on myös päästöissä vesiin, maahan ja ilmaan. Kemikaalien toksisuuden ja ympäristökohtalon mittaaminen ja arviointi muodostavat perustan riskien arvioinnille ympäristössä ja ihmisen terveydelle. Tutustutaan keskeisimpiin ympäristömyrkkyihin, niiden päästömääriin ja -lähteisiin, kiertoon ja kerääntymiseen luonnossa, sekä aineiden kiertoon, niin että altistumisesta johtuvat ekologiset ja terveydelliset riskit tunnistetaan sekä keinot haittojen estämiseksi ja säätelemiseksi tulevat tutuksi. Lisäksi tutustutaan kemikaalitorjuntaan, saastuneiden kohteiden kunnostus- ja monitorointimenetelmiin sekä keskustellaan vahinkojen taloudellisista ja poliittisista seurauksista. Kurssilla perehdytään myös riskikommunikaatioon sidostahojen kanssa.
Osaamistavoitteet:Tavoitteena on ihmistoimintojen ympäristölle aiheuttamien haittojen ja ympäristövaikutusten ymmärtäminen. Opiskelijalla on kurssin suoritettuaan kattava käsitys tärkeimmistä ympäristön tilan monitorointimenetelmistä ja riskinarvioinnin suorittamisesta.
Esitiedot:BIOP305
Suoritustavat:Luennot, Tentti
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31043ti24.10.201708:15-10:00KukkonenTapahtuman tiedot
2YAA 30343to26.10.201708:15-10:00KukkonenTapahtuman tiedot
3YAA 30343pe27.10.201708:15-10:00HämäläinenTapahtuman tiedot
4YAA 30344ti31.10.201708:15-10:00HämäläinenTapahtuman tiedot
5YAA 30344to2.11.201708:15-10:00-Heidi Ahkola, SYKETapahtuman tiedot
6YAA 30344pe3.11.201708:15-10:00-Kristian Meissner, SYKETapahtuman tiedot
7YAA 30345ti7.11.201708:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot
8YAA 30345to9.11.201708:15-10:00VähätaloTapahtuman tiedot
9YAA 30345pe10.11.201708:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot
10MaD 20546ti14.11.201708:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
11MaD 20546to16.11.201708:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
12YAA 30347ti21.11.201708:15-10:00KarjalainenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 (Rästitentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00Hämäläinen, Karjalainen, Kukkonen, Lensu, Vallius, VähätaloTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30349ti5.12.201712:00-14:00Hämäläinen, Karjalainen, Kukkonen, Lensu, Vallius, VähätaloTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA3053ti16.1.201814:00-16:00Hämäläinen, Karjalainen, Kukkonen, Lensu, Vallius, VähätaloTapahtuman tiedot